AVE

Stejně jako většina majetku města, byly i Technické služby města  prodány soukromým majitelům. Vítěznou firmou ve výběrovém řízení se stala dceřiná společnost pražské firmy AVE CZ Odpadové hospodářství,  AVE Ústí nad Labem s. r. o., kde si město nechalo desetiprocentní podíl. A stejně jako ve většině případů a projektů, je i tento výsledek více než podivný vzhledem k obsazení statutárního orgánu firmy AVE -  jednatelem byl tehdejší primátor města Ing. Miroslav Pátek (ODS), v dozorčí radě pak bývalý náměstek primátora Ing. Miroslav Harciník (ODS), členové zastupitelstva Petr Ryšavý (ODS), Josef Záveský (ČSSD), Jan Řeřicha a Bronislav Špičák (oba ODS). Poslední tři pánové jsou činní na městské politické scéně dodnes. Napojení na město je více než jasné.

Dalšími tehdejšími jednateli byli Petr Branda a Ing. Michal Vlček, které jakoby „náhodou" spojuje s některými osobami basketbalový klub Sluneta Ústí nad Labem - Ing. Pátek je bývalým členem dozorčí rady klubu, Petr Branda a Ing. Vlček jsou v současném představenstvu a dozorčí radě. Kromě toho předsedou klubu Sluneta je Mgr. Tomáš Jelínek - bývalý i současný zastupitel za SZSP. Hlavním sponzorem klubu je Sluneta a. s.

Nyní jsou jednateli firmy AVE Ing. Zbyněk Matys (současně jednatel firmy ROPO Recycling s. r. o. , která se zabývá nakládání s odpady - 100% vlastníkem je pražská firma AVE - ve firmě ROPO Recycling najdeme také jednatele pražské a ústecké AVE v době prodeje Ing. Romana Mužíka a člena dozorčí rady Ing. Luboše Kačírka), dále Ing. Petr Hrdlička a bývalý zastupitel Petr Ryšavý. Členové dozorčí rady jsou mimo jiné i otec současného primátora Jaroslav Mandík a současní zastupitelé MUDr. Tomáš Indra (ODS) a Josef Záveský (ČSSD). Dříve jimi byli např. MUDr. Jiří Madar (ČSSD) nebo bývalý ředitel KULTURNÍHO STŘEDISKA a současný místostarosta Severní Terasy Ivan Dostál (ODS),

Po rozpadu koalice odstoupil z firmy Petr Ryšavý, místo něj by měl figurovat Marcel Běhounek z ČSSD (článek z Ústeckého deníku).

Zajímavé je i spojení AVE Ústí nad Labem a reklamní agentury North BfH CZ s. r. o. Jednatelem a zároveň společníkem reklamky a stavební firmy (podílela se mj. na rekonstrukci DOMU KULTURY) byl až do ledna 2011 Vítězslav Chalupecký, žijící ve čtvrti NOVÉ SKOROTICE. Dalšími společníky byli do července roku 2003 známý KMOTR Patrik Oulický a do ledna r. 2002 Petr Katzer. Za něho pak převzala roli až do ledna 2011 Gabriela Katzerová. Dnes je jediným majitelem Jan Křemen, který roky zasedal v KULTURNÍ KOMISI, přez níž od města získává statisícové příspěvky na motorkářský sraz. Tuto reklamní agenturu si AVE vybrala „k práci na změně svého postavení mezi ústečany". Firma North BfH navíc zastupuje TV Ústí, kterou provozuje akciová společnost METROPOLNET.

Výběrové řízení na prodej Technických služeb města s. r. o.:

Složení výběrové komise jmenované Radou města (RM) 15. prosince 2005:

 • Mgr. Petr Gandalovič (ODS – primátor), bývalý ministr zemědělství, dnešní velvyslanec v USA
 • Mgr. Jan Kubata (ODS – náměstek primátora), dnešní poslanec
 • Mgr. Tomáš Jelínek (SZSP – náměstek primátora)
 • MUDr. Pavel Dlouhý (SZSP – člen RM), dnešní člen RM za ČSSD
 • Ivan Dostál (ODS – člen RM), bývalý ředitel KULTURNÍHO STŘEDISKA
 • MUDr. Karola Haasová (ODS – členka RM), dnes členka TOP 09 a jednička na kandidátce do krajského zastupitelstva (2012)
 • Ing. Miroslav Harciník (ODS)
 • Mgr. Václav Kůrka (SZSP)
 • (dnes Ing.) Jan Řeřicha (ODS), bývalý náměstek primátora, opsal BAKALÁŘSKOU PRÁCI
 • Ing. arch. Zdeněk Šťastný (SZSP – člen RM), pracoval na legalizaci černých staveb KMOTRA Oulického
 • Ing. Pavel Tošovský (ODS – člen RM)

Materiály k výběrovému řízení ke stažení:

1. Jmenování výběrové komise - usnesení Rady města z 15. prosince 2005
2. Úplné znění podmínek výběrového řízení
3. Hodnocení pořadí nabídek - 5. zasedání výběrové komise z 29. března 2006

Materiály ke stažení:

Smlouva o poskytování komunálních služeb


© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz