Hrad Střekov

Ludwig Richter3.jpgAni hrad Střekov v případě uskutečnění obchvatu nebude ušetřen nepříznivých důsledků. Zřejmě nejvýraznější ztrátou bude nevratné zničení evropsky proslulého panoramatu hradu Střekova ze směru od města stavbou naddimenzovaného mostu v bezprostřední blízkosti skalního masívu s hradní zříceninou. Tento most, jenž bude od paty skály vzdálen pouhých 350 metrů, bude vysoký přibližně 30 metrů, neboť musí překonat nejen řeku Labe, ale na obou stranách i železniční náspy včetně trolejového vedení. Takovouto ztrátu je těžké ohodnotit finančně, ale ztráta kulturní by byla nevyčíslitelná. Spolu s nárůstem již tak dosti značné hlukové zátěže v údolí je třeba se obávat i poklesu atraktivity památky. To bezpochyby povede i k poklesu návštěvnosti hradu a labského údolí v této pasáži.

 

 

Ludwig Richter3.jpg
Ludwig Richter4.jpg
Hrad Strekov.JPG
Hrad Strekov-upr.jpg
© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz