Ústecká kulturní politika aneb Jak se v Ústí "dělá kultůra"

Na ústeckou kulturní politiku mají nebývalý vliv agentury napojené na politické strany DAROTHORE a ROXY II (obě ČSSD), DREAM PRODUCTION MP a NOESIS (obě ODS) a CRAZY PRODUCTION (Severočeši.cz) - blíže viz AGENTURY.

Ústí nad Labem podporuje kulturní život ve městě. Odobně jako ostatní města má Kulturní komisi, jejímž prostřednictvím přerozděluje část prostředků určených na kulturu. Další, větší část pak spravuje přímo Rada města, Zastupitelstvo a Primátor. Je tedy jasné, že kulturní komise a další orgány města se významnou měrou spolupodílí na utváření kulturního vkusu malých i velkých Ústečanů. Bohužel, jak se ukazuje po prostudování dokumentů poskytnutých magistrátem, pro každého má slovo kultura úplně jiný význam. Dotační politika nahrává mimořádně velký podíl prostředků vybraným soukromým agenturám a dalším podivným subjektům napojeným na zdejší vládnoucí politické garnitury, jež pak za tyto finance pořádají předražené  komerční a často pseudokulturní akce. To vše samozřejmě na úkor ostatních, zvláště pak neziskových organizací v kulturním sektoru.

Výjimečné postavení mezi těmito protežovanými agenturami má firma Lubomíra Machoně Dream Production MP s. r. o., která pravidelně sponzoruje kulturní akce pořádané ústeckou ODS, firma Crazy Production Libora Zajíčka, v poslední době je mimořádně úspěšná agentura ROXY II a její sesterské ROXY II racing team a Darothore a. s., které jsou napojeny na zdejší ČSSD (viz níže). Tato "nadvláda" soukromých agentur ale není až tak zvláštní s ohledem na obecné prorůstání politiky, byznysu a mafiánských struktur.

Dvě vlny "přenominací" do Kulturní komise v roce 2012

Po magistrátním "převratu" v březnu 2012 byla Kulturní komise zčásti přenominována, takže se do ní dostaly politicky nezávislé osobnosti Jaroslav Achab Haidler a Jan Kvasnička. V prosinci téhož roku byli ovšem opět odvoláni, neboť "nevykonávali to, co se od nich očekávalo." Aktuální složení kulturní komise:

 • Josef Macík (ČSSD) - dlouholetý předseda komise, zastupitel a radní - rovněž člen krajské Komise pro kulturu a památkovou péči a Komise životního prostředí - působil již v předchozí komisi. Vedle toho starostuje Severní Terase, je zastupitelem a radním města Ústí nad Labem, členem krajského zastupitelstva, členem dozorčí rady Krajské zdravotní a.s., členem dozorčí rady Severočeského divadla a člen dalších čtyř komisí na městě a na kraji.
 • František Minárik (KSČM) - zastupitel
 • Jaroslav Pavel (KSČM) - správce IT v Národním památkovém ústavu v Ústí nad Labem
 • Vladimír Gončarov - tanečník a hudební, člen souboru Severočeského DIVADLA opery a baletu
 • Miloš Formáček - ředitel Severočeského DIVADLA opery a baletu.
 • Leo Dittrich (ODS) - bývalý starosta Severní Terasy, od opuštění této funkce zaměstnaný v KULTURNÍM STŘEDISKU
 • Jana Blažková (ODS?) - bývalá členka ODS, "blízká známá" radního za ČSSD Arno Fišery, zaměstnankyně občanského sdružení Alma Vis (webové stránky si toto velezajímavé sdružení zřídilo až "ex post" na přelomu března a dubna roku 2013), které získává statisícové dotace z veřejných rozpočtů, a keramička (zabývá se "výrobou upomínkových předmětů s motivy měst, hradů a zámků"), kromě aktuální Kulturní komise a Sociálně zdravotní komise zasedá v Komisi pro zemědělství a venkov Ústeckého kraje, v minulosti zasedala např. i v krajské Komisi sociální. Současně je (v roce 2013) i šéfkou místního sdružení SPOZ (tzv. Zemanovci) - z této pozice prosadila před parlamentními volbami v roce 2013 radního Eichlera ("nezávislý") na druhé místo kandidátky - blíže viz článek MF Dnes z 20. září 2013: Tuhle kandidátku jsme neschválili, bouří se severočeští Zemanovci.
 • Václav Houfek (ČSSD) - tajemník MUZEA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, člen zastupitelstva Chlumce a tamní Komise kulturní a sportovní - působil již v předchozí komisi
 • Ladislav Muška (ČSSD) - spisovatel lokálního významu (nar. 1928), každoročně je prostřednictvím kulturní komise podporováno vydávání jeho vlastních knih, např. v roce 2011 získal od města podporu na vydání románu Ortel ve výši 26 000 Kč (v roce 2010 činila přímá podpora města jeho dílu 15 000 Kč) - viz tabulka Grantové projekty 2011 - působil již v předchozí komisi
 • Pavel Těšina (ČSSD) - člen okresního výkonného výboru ČSSD a člen trmického zastupitelstva pověřený řízením tamní městské policie - působil již v předchozí komis

Macik_oficial.jpg

 

 

 

 

 

 

Josef Macík, "fantom" ústecké kultury, vedle toho i starosta obvodu Severní Terasa, zastupitel a radní města Ústí nad Labem, člen krajského zastupitelstva, člen dozorčí rady Krajské zdravotní a.s., člen dozorčí rady Severočeského divadla, šéf kulturní komise města a člen dalších zhruba čtyř komisí na městě a na kraji.

 

 

Zřejmě nejvýznamnější částí pracovní agendy Kulturní komise je vypracování návrhu rozdělení dotací města - v roce 2011 se v rámci tzv. Kulturního kalendáře vybíralo ze 168 projektů a rozdělilo se více než 2,5 milionů korun. Nejvyšší částky si rozdělily agentury DREAM PRODUCTION, ROXY II (např. skoro nejvyšší podpory od města ve výši 100 000 Kč se ze všech předložených projektů dočkalo "Swingové odpoledne seniorů", které 4. 8. 2011 pořádala agentura ROXY II).

Zde předkládáme k nahlédnutí smlouvy a vyúčtování "nejzajímavějších" akcí podpořených v rámci Kulturního kalendáře v roce 2011:

 • Roxy II, a.s. - Swingové odpoledne pro seniory - 100 000 Kč - zajímavost: vyúčtování sestává ze tří (!) položek: (1.) Záloha na zajištění akce 60 000 Kč - účtuje sesterská agentura Darothore, a.s.; (2.) Doplatek zajištění akce 37 000 Kč - účtuje Darothore, a.s.; (3.) Úhrada za vypracování vyúčtování 3 000 - účtuje sesterská agentura Roxy II racing team, a.s. - VEŘEJNÁ KONTROLA VYUŽITÍ TĚCHTO VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ JE NEMOŽNÁ!!!
 • Roxy II, a.s. - Dětská drakiáda 2011 - 50 000 Kč - zajímavost: Vyúčtování sestává ze tří (!) položek: (1.) Záloha na zajištění akce 30 000 Kč - účtuje sesterská agentura Darothore, a.s.; (2.) Doplatek zajištění akce 17 000 Kč - účtuje Darothore, a.s.; (3.) Úhrada za vypracování vyúčtování 3 000 - účtuje sesterská agentura Roxy II racing team, a.s. - VEŘEJNÁ KONTROLA VYUŽITÍ TĚCHTO VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ JE NEMOŽNÁ!!!
 • Roxy II racing team, s.r.o. - Dětský den 2011 - 100 000 Kč - zajímavost: Sesterská agentura Darothore, a.s. si účtuje za "ostatní služby" celkem 31 300 Kč, za "propagaci" celkem 24 190 Kč, za "ostatní materiál" 6 253 Kč a za "věcné ceny" 8 000 Kč - VEŘEJNÁ KONTROLA VYUŽITÍ TĚCHTO VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ JE NEMOŽNÁ!!!
 • Antonín Čejka (zaměstnanec Dream Production MP) - Čarodějnický rej v Letním kině - 50 000 Kč - zajímavosti: smlouvu s městem za Antonína Čejku podepisoval vlastník Dream Production MP Lubomír Machoň, "Honorář - účinkující" ve výši 30 000 vyúčtovala Dream Production Lubomíra Machoně
 • Media marketing services, a. s. - Labské léto 2011 - 60 000 Kč - honorář skupiny Buty

 

Kulturní kalendář 2012:

V rámci rozpočtového provizoria byly dne 15. března 2012 na zasedání zastupitelstva projednány a schváleny příspěvky pro akce přesahující 50 000 Kč (zde podklad pro hlasování zastupitelstva). Je příznačné, že z celkové sumy 1 164 000 Kč bylo na komerční akce soukromých agentur přispěno částkou ve výši minimálně 430 000 Kč! Kolik připadlo agenturám v částkách menších než 50 000 Kč zatím nebylo zveřejněno. Zde je seznam mimořádně podpořených agentur:

 • Crazy production s. r. o.: 3. ples severočeských patriotů - 70 000 Kč
 • Dream Production MP s. r. o.: III. Motorshow Ústí nad Labem - 70 000 Kč
 • Roxy II, Racing team s. r. o.: Dětský den v ZOO - 90 000 Kč
 • Ing. Josef Vejlupek: Jazz and Blues Ústí 2012 - 120 000 Kč - akce spjaté se členem kulturní komise a bývalým ředitelem KULTURNÍHO STŘEDISKA Ivanem Dostálem
Otázka je, nakolik právě z Kulturního kalendáře má být podporováno mistrovství Evropy v diskotancích:
 • Freedom o. s.: Dance Shock-Street Dance show Europen Championship and
  Disco Dance World Cup 2012 - 100 000 Kč

Například již z pouhého složení současné ústecké kulturní komise (pro rok 2011) je zřejmé, že je mimořádně zpolitizované; až na několik výjimek v ní chybí nezávislé a skutečně kompetentní osobnosti z kultury, u nichž by byl předpoklad, že nejsou tolik provázáni se stávajícími politickými a podnikatelskými strukturami. Po změnách ve vládnoucí koalici v březnu 2012 se do komise dostalo několik dalších nezávislých osobnosti, politické hledisko ale i nadále převládá.

Komise před palácovým převratem na radnici v březnu 2012

Ústecké kulturní komisi předsedá krajský a ústecký zastupitel a starosta Severní Terasy Josef Macík (ČSSD) - rovněž člen krajské Komise pro kulturu a památkovou péči a Komise životního prostředí. Další členové této komise až do března 2012 byli:

 • Martin Šťastný (ODS) - zastupitel, bývalý člen představenstva Elektromontážní a. s. (patřící do firemní rodiny Patrika Oulického - firmu Martin Šťastný zakládal spolu další členkou kulturní komise Marcelou Kubátovou a zastupitelem za ODS Martinem Svobodou). Vedle Kulturní komise zasedá i v Majetkové komisi a Komisi mládeže a sportu.
 • Jana Blažková (bývalá členka ODS, nominována ODS) - keramička (zabývá se "výrobou upomínkových předmětů s motivy měst, hradů a zámků"), kromě Kulturní komise zasedá i v Komisi sociální Ústeckého kraje.
 • Ladislav Muška - severočeský spisovatel, v roce 2011 získal od města podporu na vydání románu Ortel ve výši 26 000 Kč (v roce 2010 činila přímá podpora města jeho dílu 15 000 Kč) - viz tabulka Grantové projekty 2011
 • Pavel Těšina (ČSSD) - člen okresního výkonného výboru ČSSD a člen trmického zastupitelstva pověřený řízením tamní městské policie.

Členství v komisích je honorováno - zde je výpis odměn členů všech komisí spadajících pod Radu města za první pololetí roku 2011 a za druhé pololetí roku 2011.

 

Ohlasy v médiích:

20.12.2012 MF Dnes: Rada Ústí vyhodila z komisí organizátory protikomunistické demonstrace

23.3.2012 Ústecký deník: Ústecký magistrát zasáhlo další politické zemětřesení (vč. informací o změnách v komisích)

9.9.2011 Ústecký deník: Seniorský den narušilo počasí

Diskuze:

občanská participace
Díky za vaší práci, vůbec, že se do těchto bojů s mlýny pouštíte! A také, že poodhalujete ty falešné slupky, kdo by nedal na chudou kulturu!

Teď ještě, co s tím. Hrozí, že pokud se skrouhnou prostředky - třeba na kulturu - zase to první odnesou ne spřízněné firmy, ale ty neziskovky, které jsou až poslední na řadě. Je možné nějak vyburcovat lidi ve městě, aby si nenechali toto jednání líbit? Míří váš aktivismus i tímto směrem?
tereza  |  9.3.2013  |  13:58:31  |  Odpovědět
malé doplnění
Jen tak mě napadlo, že kouknu na bizbiz.cz a tam jsem našel ještě jedno malé propojení, které stojí za zmínku. Manželka pana Zajíčka sedí úplně náhodou v představenstvu firmy Darothore a.s. ovládané panem N.
zde odkazy:

http://www.bizbiz.cz/v2/firmy/124839/darothore-a-s
http://www.bizbiz.cz/v2/firmy/168100/crazy-production-s-r-o

Mají stejnou adresu bydliště. Jinak s článkem jsem spokojený. Od pravdy se neodchylují v podstatě ani o píď. Některé další osoby ohledně přidělených dotací jsou tak nějak propojeny na kamarádské bázy s členy komise, ale to už by se potom opravdu nic v UL nedělo.

Držím Vám palce.

Noname
noname  |  2.8.2012  |  9:13:27  |  Odpovědět
RE: malé doplnění
Děkujeme, příležitostně a rádi zapracujeme!
STOP Tunelům  |  11.2.2013  |  19:18:23  |  OdpovědětVáš příspěvek do diskuze

Autor: E-mail:
Titulek:
Příspěvek:
Opište kód:
  opište kontrolní kód


Nahoru


© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz