17.07. 2011

Intenzity dopravy v Ústí nad Labem

Tato tabulka je souhrnem dat zachycujících intenzitu dopravy (počet průjezdů vozidel v obou směrech za 24 hodin) na konkrétních úsecích silnic v Ústí nad Labem. Procentní údaje zachycují přírůstek či pokles dopravní intenzity v letech 2005 a 2010 oproti roku 2000.

Data pro jednotlivé roky jsou převzata z údajů dostupných na webu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Umístění jednotlivých úseků je vyznačeno v mapách z webu ŘSD.

2000 2005 2005/2000 2010 2010/2000
ÚSEK popis T O T O T% O% T O T% O%
4-0881 Žižkova 2943 8850 3565 13194 +21% +49% 3 902 11 145 +33% +26%
4-0882 Děčínská, Vítězná 972 5300 1139 5952 +17% +12% 664 6 741 -32% +27%
4-0883 Přístavní 4092 14649 5030 20698 +23% +41% 1 299 14 450 -68% -1%
4-0884 Božtěšická 1855 11912 2921 15114 +57% +27% 2 201 14 411 +19% +21%
4-0885 Důlce, Hoření 1612 6013 1685 6558 +5% +9% 1 135 5 729 -30% -5%
4-0890 Opletalova 2658 12816 4338 13593 +63% +6% 1 917 13 003 -28% +1%
4-0891 Veslařská 1929 7936 2765 9379 +43% +18% 1 581 7 114 -18% -10%
4-0892 Přístavní 5035 19173 5407 19830 +7% +3% 2 308 19 155 -54% 0%
4-0893 Drážďanská 1485 4892 1996 7185 +34% +47% 979 3 553 -34% -27%
4-0894 Drážďanská 2382 8692 2120 9733 -11% +12% 1 351 7 564 -43% -13%
4-0895 Přístavní 2445 9710 3351 11669 +37% +20% 1 349 10 750 -45% +11%
4-0896 Přístavní 5071 21752 6893 22151 +36% +2% 2 433 20 614 -52% -5%
4-0911 Děčínská 1022 6459 1134 6899 +11% +7% 804 8 395 -21% +30%
4-0912 Děčínská 911 4455 1524 5531 +67% +24% 886 6 871 -3% +54%
4-2181 Pražská 3497 7762 3884 9885 +11% +27% 3 841 8 483 +10% +9%
4-2183 Panská, Klíšská 1534 9701 2315 764 +51% -92% 1 472 7 096 -4% -27%
4-2184 Výstupní 924 6311 871 7161 -6% +13% 814 7 556 -12% +20%
4-2185 V. Hradební - W. Churchilla 850 13037 1175 15378 +38% +18% 1 181 15 438 +39% +18%
4-2191 Sociální péče 1604 12767 2921 15114 +82% +18% 1 935 15 022 +21% +18%
4-2192 Hrnčířská 2589 13482 2921 12633 +13% -6% 2 206 15 211 -15% +13%
4-2193 Důlce 2019 19987 2823 18100 +40% -9% 1 914 20 358 -5% +2%
4-2194 Hoření 1102 5384 1195 5921 +8% +10% 1 291 6 232 +17% +16%
4-2195 Krušnohorská 1658 10254 2091 12868 +26% +25% 1 647 11 856 -1% +16%
4-2201 Železničářská 948 5974 1134 6899 +20% +15% 804 8 395 -15% +41%
4-2202 Most E. Beneše, Nár. odboje 1378 12673 1865 15092 +35% +19% 757 12 080 -45% -5%
4-2203 Masarykova 1188 6899 1599 8391 +35% +22% 921 11 231 -22% +63%
4-2204 Masarykova 2732 12855 2943 16526 +8% +29% 1 431 14 153 -48% +10%
4-2205 Všebořická 2223 8183 2419 11988 +9% +46% 2 199 11 490 -1% +40%
4-2731 Tovární 2676 6855 3495 8672 +31% +27% 1 348 8 938 -50% +30%
4-2732 U Trati 3263 13195 7177 19699 +120% +49% 1 566 13 893 -52% +5%
4-2733 Přístaviště 4300 15595 5030 20698 +17% +33% 1 299 14 450 -70% -7%
4-2734 Pražská - kruhák pod Větruší 3202 12991 8172 18342 +155% +41% 3 954 12 356 +23% -5%
4-2735 Majakovského 1395 8989 2656 12606 +90% +40% 1 285 10 131 -8% +13%
4-2738 Tyršova 2065 9240 2708 12561 +31% +36% 1 094 8 698 -47% -6%
4-3072 Žižkova 2943 8850 3565 13194 +21% +49% 3 902 11 145 +33% +26%
4-4531 Nová 503 3047 978 4059 +94% +33% 412 3 486 -18% +14%
4-4671 Střekovské nábřeží 24 261 85 862 +254% +230% 37 625 +54% +139%
4-4672 Karla IV. 392 1426 512 1249 +31% -12% 423 1 708 +8% +20%
4-4673 Bělehradská 597 6358 676 7291 +13% +15% 501 7 380 -16% +16%
4-4674 Podmokelská 1202 4317 1266 4795 +5% +11% 935 4 621 -22% +7%
4-4681 Jateční 854 4383 1011 7463 +18% +70% 970 6 239 +14% +42%
4-4682 Londýnská 570 6331 313 5293 -45% -16% 361 4 127 -37% -35%
4-4683 Pařížská 554 7728 798 9234 +44% +19% 735 9 838 +33% +27%
4-4684 Rooseveltova 961 4158 948 2975 -1% -28% 534 4 230 -44% +2%
4-4685 Neštěmická, Krčínova 1079 5367 1363 8695 +26% +62% 748 8 347 -31% +56%
4-4701 Hrbovická 1807 6535 2965 7576 +64% +16% 1 028 5 743 -43% -12%
4-4702 Okružní 883 3514 829 4827 -6% +37% 716 5 373 -19% +53%
4-4703 nový most přes Labe 1705 7993 2362 8629 +39% +8% 1 680 12 660 -1% +58%
4-4704 Žukovova 1069 4204 457 3604 -57% -14% 406 2 741 -62% -35%
4-4705 Štefánikova 1333 6449 1917 9962 +44% +54% 944 7 025 -29% +9%
součet 92 035 435 664 123 307 516 492 +34% +19% 70 100 477 850 -24% +10%
celkem 527 699 639 804 +21% 547 950 +4%

Legenda:
T = těžká motorová vozidla
O = osobní a dodávková vozidla
MK = místní komunikace

Poznámka: Intenzity dopravy pochopitelně poznamenávají různé vnější vlivy. Na konci roku 2006 byl zprovozněn úsek D8 Trmice-státní hranice. Od poloviny roku 2005 je zprůjezdněna Masarykova třída od Vladimíru ke Smetanovým sadům, od poloviny roku 2008 pak až k muzeu. V roce 2010 se prováděla rekonstrukce části Přístavní ulice (tzv. protipovodňová vana). Jistý vliv zřejmě měl také hospodářský boom (2000, 2005) a následný pokles (2010).


intenzity dopravy 1.jpg
intenzity dopravy 2.jpg
intenzity dopravy 3.jpg
graf-intenzit-dopravy.jpg


© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz