23.03. 2012

JARNÍ VÝZVA

Občanská iniciativa Stop tunelům vnímá změny na politické scéně a ve vedení města Ústí nad Labem jako šanci k pozitivním změnám vedoucím k transparentní, otevřené a hospodárné správě našeho města. V souvislosti s tím vyzývá radní a zastupitele k přijetí následujících opatření:

- zveřejňování veškerých dokumentů, zvláště pak smluv, na webu

- přehodnocení výběrových řízení, která proběhla na politickou objednávku, a vypsání transparentních, otevřených a nediskriminačních výběrových řízení na místa vedoucích pracovníků; neobsazovat funkce dle stranického klíče, ale dle odbornosti a manažerských schopností

- organizování veřejně přístupných elektronických aukcí na dodavatele veřejných zakázek

- zprůhlednění a zefektivnění hospodaření DPMUL a odpolitizování dozorčí rady tak, aby opravdu hájila zájmy města; naopak zástupci politických stran, kteří zasednou v představenstvu, nechť nesou přímou odpovědnost za fungování tohoto podniku

- omezení podpory podnikatelských subjektů v kultuře, zejména pak komerční a mainstreamové zábavy, která je schopna vydělat si na sebe sama; kulturní dotace nechť směřují na podporu skutečné živé kultury, tedy sdružením, spolkům, sborům apod.

- vypracování vize města a jeho kulturní koncepce, a to v součinnosti s veřejností

- důkladná diskuse všech strategických dokumentů a významných rozhodnutí s veřejností, ideálně s doložením oponentních odborných posudků za peníze města – aktuálně jde například o generel dopravy, který má být hotový už letos v září

- zlepšení a zkrášlení vzhledu města prostřednictvím relativně malých a levných zásahů – vypsat studentskou neformální ideovou soutěž na zkrášlení prostoru ve městě s náklady do 250 či 500 tisíc Kč a nejlepší návrhy realizovat

Nepromarněte tuto jedinečnou šanci, vpusťte do ústecké politiky a veřejné správy svěží jarní vítr!

Za občanskou iniciativu Stop tunelům

David Daduč, Jana Komínová, Jiří Král a Jan Kvapil

 

 

Tuto JARNÍ VÝZVU jsme dne 21. března 2012 zaslali VŠEM ústeckým zastupitelům. Zde jsou odpovědi:

Dobrý den, určitě pustíme a už jsme začali. Bude to po dvaceti letech hodně náročné. Arno Fišera (ČSSD)

Pod tuto "Jarní výzvu" se rád podepisuji. Myslím, že je to tak správné a mělo by to tak fungovat normálně, bez nutnosti dávat dohromady speciální výzvy. Ale nefunguje... Proto si Vaší občanské angažovanosti skutečně vážím. A budu jen rád, pokud na výzvu budou kladně reagovat i další zastupitelé města. S pozdravem Viktor Malinkovič (KSČM)

Dobrý den, dovolil jsem si dopsat určité připomínky. Generelně souhlasím, pokud by bylo vzato v úvahu mé doplnění, tak souhlasím plně. S pozdravem Jakub Zavoral (TOP 09)

Tyto drobné doplňující připomínky Jakuba Zavorala spíše formulační rázu jsme akceptovali. Zde je k nahlédnutí původní verze JARNÍ VÝZVY.

Ačkoliv byli obesláni všichni zastupitelé všech politických uskupení, ze strany ODS, SZSP a Severočechů.cz jsme dosud nedostali žádnou odpověď.

Zde je Jarní výzva ke stažení ve formátu pdf.© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz