09.02. 2013

Ústí přijalo "náhubkový" dodatek pro jednání zastupitelstva

Ústečtí koaliční zastupitelé (ČSSD, TOP 09, KSČM a "nezávislý" Eichler) na svém posledním zasedání 13. prosince 2012 odhlasovali změnu Jednacího řádu, která dle našeho názoru nezákonným způsobem omezuje právo veřejnosti vyjadřovat se ke všem projednávaným bodům. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli podat podnět k Ministerstvu vnitra k přezkoumání zmíněného usnesení. Tento podnět jsme podali koncem ledna roku 2013. Koncem února jsme dostali odpověď z ministerstva vnitra (včetně detailního právního rozboru Jednacího řádu), v níž mj. stojí: Ačkoliv tedy Ministerstvo vnitra neshledalo důvody, které by jej opravňovaly k zahájení represivních dozorových opatření vůči městu Ústí nad Labem, některá ustanovení jednacího řádu považuje Ministerstvo vnitra za problematická. Jedná se o § 4, 5 a 6 jednacího řádu. Z toho důvodu Ministerstvo vnitra zahájí jednání se statutárním městem Ústí nad Labem, doporučí městu změnu těchto ustanovení a poskytne městu potřebnou metodickou pomoc k jejich úpravě (celý text zde). Město na tento návrh Ministerstva vnitra vstřícně nezareagovalo.

Znění námi napadeného usnesení 207/12 - dodatek k jednacímu řádu: "Po úvodním slovu předkladatele udělí předsedající nejprve slovo občanům, kteří chtějí k projednávanému bodu programu vyjádřit svá stanoviska, a teprve poté vyzve k diskusi jednotlivé členy Zastupitelstva. Po zahájení diskuse členy Zastupitelstva se již občané do diskuse k projednávanému bodu hlásit nemohou." Úprava pořadí diskutujících spočívá v prohození pořadí jednotlivých zastupitelů a veřejnosti. Nově je tak pořadí koncipováno tak, že první se k projednávanému bodu bude vyjadřovat veřejnost, a teprve poté jednotliví zastupitelé.

Máme za to, že Jednací řád nesplňuje ustanovení zákona o obcích (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v § 16, odst. 2, písm. c) stanoví, že občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem), neboť toto ustanovení nelze racionálně a obhajitelně vykládat tak, že občan dostane možnost vyjádřit se pouze na začátku diskuse k projednávanému bodu, kdy rozsah informací k projednávané věci může být a bývá omezený a zpravidla nejsou ještě známy protinávrhy usnesení. Podle našeho názoru je Jednací řád v aktuálním znění v rozporu se smyslem a účelem výše citovaného ustanovení zákona o obcích, a to v té své části, která stanovuje, že po zahájení rozpravy zastupitelů už se občané nemohou hlásit do diskuse a tedy aktuálně vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s Jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.

 

Materiály ke stažení:

1. Zápis ze 14. jednání zastupitelstva, které se konalo dne 13. prosince 2012, včetně diskuze (2. bod programu)

2. Hlasování jednotlivých zastupitelů k tomuto bodu usnesení

3. Podnět Stop tunelům k vykonání dozoru nad usnesením zastupitelstva obce ze dne 29. ledna 2013, včetně argumentace

4. Odpověď Ministerstva vnitra ze dne 28. února 2013, včetně přílohy s rozborem jednacího řádu

 

Vyjádření některých zastupitelů k projednávanému bodu:

Pavel Boček (radní za TOP 09): "Víte, bylo to nešťastně pochopeno. Já to vnímám jako dobré řešení, ale to víte, vše se dá otočit a využít, zneužít. Jsem daleko tomu, bránit veřejnosti ptát se, či reagovat, ale poslední dobou se z toho stává Hyde Park jedněch a těch samých diskutujících. Myslím si, že se jim jedná jen a jen o jejich vlastní, mnohdy egoistickou prezentaci. Čímž nepopírám, že jsou to lidé, mající zájem o věc veřejnou, ale mnohdy spíše škodí. Myslím, že dostali od března spoustu prostoru v různých komisích a přísedících jednání, ale bez zpětného efektu, jednoduše řečeno, ať uděláte cokoli, vše je špatně." (16.12.2012 - Ústecký deník)

Josef Macík (radní za ČSSD): "Tento model je na kraji už delší dobu a žádní diskutující si nestěžují, protože oni na rozdíl od tohoto předloženého materiálu musí svoji připomínku nebo věcný příspěvek podat dokonce i písemně k tomu projednávanému bodu. Takto to funguje v Poslanecké sněmovně, takto to funguje na kraji, tak já v tom nevidím žádný problém. Odstraní se tím úplně jednoduchá věc. Je to to, že v rámci projednávání zastupitelů, kdy začnou tady padat nějaké názory a občané tyto názory napadají nejenom slovně, ale i různě jinak a vnášejí do jednání chaos. Já plně souhlasím a podporují tento materiál, abychom tady na sebe neštěkali a nenapadali se. Občan má právo se vyjádřit, to mu nikdo nebere, ale pak ať teda zastupitelé rozhodují. Na konci Zastupitelstva města bývá diskuse a tam potom může každý diskutovat, o čem chce. Poprosil bych, abychom ukončili tuto diskusi a pokud jsou zde nějaké protinávrhy, tak ať se podají a nezatěžovali se tímto bodem už přes půl hodiny." (ze zápisu zasedání zastupitelstva)

Arno Fišera (radní za ČSSD): "Pan Daduč zase tady řekl, že někoho omezujeme, ale opak je pravdou. Vždycky to bylo tak, že zastupitelé diskutovali, občan ať se vypovídá a pak jdeme hlasovat. Dneska je to opačně. Veřejnost má možnost nastudovat si materiál a vystoupit a nejsou ovlivňováni ničím, co se tady děje. Vyjádřete se k něčemu věcnému, protože ať uděláme cokoliv, tak je to špatně. Tento jednací řád má Krajský úřad několik let, myslím, že přátelé z ODS tam seděli a nikdy proti tomu nic neměli, je to přesně opsáno z nadřízeného orgánu Krajského úřadu. Myslíme si, že je to posun k veřejnosti, proto to předkládáme na dnešním Zastupitelstvu města." (ze zápisu zasedání zastupitelstva)

CSSD_parta.jpg

Ohlasy v médiích:

12.2.2013 MF Dnes: Lidé škodí, usoudili ústečtí zastupitelé a zatrhli při jednání diskusi

15.12.2012 Ústecký deník: Ústečanům město nasadilo náhubek


Diskuze:

Zatím žádné příspěvky ...
Váš příspěvek do diskuze

Autor: E-mail:
Titulek:
Příspěvek:
Opište kód:
  opište kontrolní kód


Nahoru


© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz