17.08. 2013

Laďka Filipová: Mateřské školky v Ústí - rok poté

Před rokem jsme se zajímali, jak město řeší nedostatek míst v mateřských školách. Neradostná statistika ukázala naprostý nezájem města o situaci v předškolních zařízeních (viz tabulka 2012).

V září 2012 radnice v tisku slibovala vznik 100 až 120 míst, jelikož se nepodařilo umístit 389 dětí, z toho 185 dětí starších tří let. Radní slibovali od září 2013 65 míst v přestavěné školce na Střekově v ulici V Zeleni a dalších 50 míst ve školce v Doběticích nebo na Stříbrníkách rozšířené modulovým systémem. Již v prvním pololetí zde měla být místa pro děti, kterým postupně budou tři roky. Modulový systém se ukázal být vhodný pro rozšíření až pěti školek. Jedna takto vzniklá třída měla přijít asi na tři miliony korun a dodavatelé jsou schopni postavit ji do 45 dní. Projekt a stavební povolení školky V Zeleni mělo být vyřízené do konce roku 2012 a oprava měla stát 18,5 milionu (1).

Shodou okolností v Dřítni na Českobudějovicku řešili v roce 2012 stejný problém. Postavit novou školku a hřiště se obec rozhodla v březnu a v září již do školky chodilo 84 dětí. Třetinu z celkových nákladů 15,6 milionu korun hradila společnost ČEZ (2).

Ústecký magistrát ovšem ještě v roce 2012 pozastavil výběrové řízení na modulární systém protože Univerzita J. E. Purkyně nabídla městu dům ve Staré ulici, který kdysi sloužil jako školka. Dnes objekt nevyhovuje nárokům Katedry výchov uměním a Katedry výtvarné kultury PF. Vyhlášené výběrové řízení na zajištění dokumentace k vydání stavebního povolení a autorského dohledu pro školku V Zeleni proběhlo a vyhrála ho firma Provod s cenou 320 tisíc korun. Získat se zde mělo 65 míst (3).

Skolka v zeleni.jpg

Vizualizace projektu rekonstrukce školky V Zeleni.

Na náš dotaz na Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb, jak vypadá situace před zahájením školního roku 2013/2014 nám bylo odpovězeno toto:

„Dne 2. 5. 2013 schválila Rada města rozšíření kapacity v mateřských školách ke dni 1. 9. 2013. Na základě tohoto rozhodnutí je plánováno otevření dvou nových tříd ve stávajících mateřských školách po 28 místech a rozšíření kapacit o 37 nových míst v mateřských školách, z toho 10 míst v Internátní mateřské škole Ústí nad Labem, Čajkovského 12, p. o. Rozšíření kapacity je někde podmíněno rozšířením sociálních zařízení dle požadavků KHS. Prozatím nebyly žádné náklady vynaloženy.V současné době je zamýšlena rekonstrukce objektu bývalé mateřské školy v ulici V Zeleni s odhadovanými finančními náklady cca 18 mil. Kč. Plánované zahájení provozu je od září 2014 s počtem 48-55 míst ve dvou třídách."

Tedy 28  +  28 + 37 = 93. Zdá se to hodně? Podívejme se, co se pod pojmem „nová místa" ve skutečnosti skrývá. Dle školského zákona má být v mateřských školách v jedné třídě max. 24 dětí. Ředitelé mateřinek ale mohou požádat o výjimku dle § 23 odst. 3 školského zákona a navýšit počet až o 4 děti, t.j. celkem 28 dětí. Jak vidíme, nové třídy ve stávajících mateřských školách již počítají automaticky s 28 předškoláky. Z uvedených 37 míst jich vzniklo udělením výjimky 20. Z celkového počtu 93 je to tedy 28 míst. Samozřejmě že školky mají již z předchozích let uděleny výjimky i na další místa (př. v MŠ Kameňáček celkem o 12 míst).

Za umístění svých dětí jsou sice maminky vděčné, nicméně předchozí čísla svědčí spíše o snaze se rychle a co nejlevněji zbavit problému, než o koncepčním řešení vhodném pro ty, o které tu ve skutečnosti jde - pro děti.

A ještě na jednu skutečnost bychom rádi upozornili: finance na rozšíření kapacit a na nové školky. V roce 2013, resp. do 10. 6. 2013, nebyly ještě žádné prostředky vynaloženy! A to i přesto, že na svých stránkách magistrát uvádí částku 1,925 mil. vyčleněnou na úpravy v mateřských školkách (4).

Srovnejme si tedy sliby učiněné v roce 2012 a realitou roku 2013. Proč se zpozdilo otevření školky V Zeleni? Proč město opustilo nápad modulového systému, který se osvědčil v jiných obcích? Proč naši zastupitelé volí cestu nejmenšího odporu a přeplňují stávající třídy? Proč se nezajímají o koncepce vzdělávání v ČR, kde by se m. j. dočetli že:

„Investice do předškolního vzdělání vykazují nejvyšší návratnost, neboť díky neurologickému vývoji, ke kterému dochází v raném období života, je raná intervence nejúčinnější. Kvalitní předškolní programy zlepšují školní výsledky a školní chování, přičemž pozitivní efekty jsou silnější u dětí žijících v chudobě a dětí, jejichž rodiče mají nízké vzdělání...." (5)?

 

Citované zdroje:

(1) 16. září 2012:  V Ústí se do školek nedostalo na čtyři sta dětí, přibudou nová místa

(2) 27. září 2012: V Dřítni bleskově vznikla mateřská škola. Hrubá stavba trvala dva dny

(3) 28. prosince 2012: Ústí pozastavilo plán na kontejnerovou školku, má jinou

(4) 15. srpna 2013: Město zvýší počet míst ve školkách

(5) 26. června 2013: Evropská komise: ČR by měla více investovat do předškolní péče

 

Další mediální odkazy:

26. srpna 2013: Místo ve školce nesehnaly na severu Čech stovky dětí

 © 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz