05.08. 2011

Pamatujme si slib Jana Řeřichy!

Na níže uvedený veřejný příslib reagujeme v naší Srpnové výzvě ústeckým zastupitelům.

 

Zde uveřejňujeme celý text ústního prohlášení Jana Řeřichy ke kauze ústeckých tunelů

Na posledním zastupitelstvu města informoval náměstek primátora Jan Řeřicha zastupitele o průběhu veřejného projednání připravovaného územního plánu. Upozornil zastupitele zejména na nesouhlasné názory občanů s navrženým dopravním řešením za pomoci výstavby tunelů. Zdůraznil to zejména proto, že se zastupitelé bohužel tohoto jednání neúčastnili a již dříve naprostou většinou, napříč politickým spektrem, dali zelenou přípravě územního plánu tímto směrem. A to i díky tomu, že proti tomuto řešení nebyly v té době ze strany veřejnosti žádné připomínky. Dopravní řešení za pomoci tunelů, představené na veřejném projednání před více jak rokem, bylo během posledního roku a půl probíráno i v tisku, poprvé například v únoru 2010 v Ústeckém deníku.

Na základě včerejší dohody zastupitelů ODS a starostů za ODS, je možné konstatovat, že ODS slyší a respektuje požadavky občanů, kteří nesouhlasí s návrhem řešení dopravy v Ústí nad Labem pomocí tunelů. Toto řešení je městu navrhováno a zpracováno odbornou firmou na základě provedených analýz a nevycházelo tedy z žádné vize vedení města. Po projednání s veřejností podle slov náměstka primátora Jana Řeřichy se zastupitelé a radní za ODS rozhodli pro následující kroky:

- zadat vypracování jiné varianty řešení dopravy ve spojení s územním plánem

- dodržet všechny termíny pro uvedení územního plánu k životu

Pro ODS je důležité, aby občané a majitelé dotčených pozemků s nimi mohli nakládat podle svých práv. „Chceme co nejdříve schválit územní plán a dokončit jej. Je mnoho lidí, kteří si chtějí v Ústí nad Labem postavit svůj nový domov, zkvalitnit své stávající bydlení. Další zdržování jen vyvolává nespokojenost těch, kterých se změna územního plánu týká. Již několikrát jsem řekl na veřejnosti, že budování tunelů, které pro město navrhla odborná firma a je jistě moderním a nadčasovým řešením, je v současné ekonomické situaci v nedohlednu. Respektuji a to jsem opakovaně i veřejně řekl, nespokojenost občanů města, kterých by se výstavba tunelů mohla dotknout. Chci spolu se svými stranickými kolegy, aby byla městu nabídnuta jiná dopravní řešení. Zároveň spolu se svými kolegy trvám na dodržení harmonogramu schvalování územního plánu. Lidé jej potřebují. Domníváme se však, že není na místě otálet a čekat na vypořádání připomínek a námitek v podzimním období. Je třeba jít řešení vstříc."řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz