05.05. 2012

Otazníky nad výběrovými řízeními města zůstávají

Koncem dubna jsme byli jak veřejně v médiích (viz rozhovor Ústeckého deníku), tak telefonicky předsedou představenstva ústeckého Dopravního podniku (DPmÚL) Jakubem Zavoralem vyzváni, abychom nominovali zástupce Stop tunelům do výběrové komise na ředitele DPmÚL. Jelikož nehodláme do vlastního výběru ani hlasováním ani radou nijak zasahovat a jelikož nám jde pouze o transparentnost průběhu výběrového řízení, navrhli jsme, že by se zástupce Stop tunelům výběrového řízení zúčastnil pouze jako pozorovatel s cílem informovat o něm veřejnost. V tomto smyslu jsme náš předjednaný návrh oficiálně zaslali představenstvu DPmÚL (zde k nahlédnutí přesné znění dopisu). S ohledem na spekulace kolem výběrového řízení na ředitele Muzea města Ústí nad Labem jsme obdobný návrh, že bychom nominovali našeho zástupce - pozorovatele (tj. bez poradního a rozhodovacího mandátu), zaslali i Radě města Ústí nad Labem (zde k nahlédnutí).

Reakce DPmÚL na náš návrh zprůhlednění výběrového řízení byla v podstatě zamítavá, představenstvo DPmÚL si totiž vymínilo, že námi nominovaný pozorovatel musí splňovat všechny podmínky kladené na uchazeče o místo ředitele, jako např. dva roky praxe v oboru dopravy, dva roky praxe v manažerské pozici, řidičský průkaz B, reprezentativní vystupování, znalost práce na PC aj. (odpověď představenstva DPmÚL a podmínky pro uchazeče o místo ředitele). V naší odpovědi ze dne 4. května jsme DPmÚL vyzvali k přehodnocení jejich stanoviska (zde naše odpověď). Představenstvo na to reagovalo tím, že pozorovatelskou účast umožnilo. O průběhu výběrového řízení podáme podrobnou zprávu.

 

Rovněž radní města pod záminkou nakládání s citlivými údaji zamítli náš návrh, který by přispěl ke zprůhlednění výběrového řízení na ředitele muzea a zamezil dalším spekulacím - blíže viz článek Ústeckého deníku z 5. dubna.

 © 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz