25.02. 2012

Pracovní skupina pro změnu územního plánu se poprvé sešla.

Na základě usnesení zastupitelstva z konce minulého roku se 15. února poprvé sešla pracovní skupina pro změnu územního plánu, která má iniciovat změnu dopravní koncepce v takové podobě, aby v ní nefiguroval sporný obchvatný systém (tunely a mosty). Zde předkládáme záznam z tohoto jednání pracovní skupiny. Rovněž přikládáme článek MF Dnes ze dne 17. prosince: Skupina má z územního plánu Ústí dostat tunely. Není jisté, zda to udělá. Na základě dosavadního vývoje jsou zřejmé tyto skutečnosti:

  • Vedení města nemá jasnou představu (vizi), co chce. Dokumenty jako Strategie rozvoje města do roku 2015 nebo Audit Bypad leží v šuplíku. Odborníci neměli a nemají jasné zadání a prosazují své vlastní vize.
  • Vedení města je podle všeho přesvědčeno, že Ústí nad Labem trápí velké dopravní problémy. Aniž by se důkladně pojmenovaly a transparentně doložily, hledá se rovnou jejich „řešení“.
  • Vedení města podle všeho nemá zájem vypracovat kvalitní dopravní koncepci, která pomůže město měnit k lepšímu. Zdá se, že primárně je zájem nějak vyřešit „tu potíž s tunely“, pokud možno levně a rychle.
  • Vznikající generel dopravy je stále neprůhledný a vedení města ho nechává jet po mimoběžné koleji („to řeší odbor dopravy“).

Situaci budeme i nadále bedlivě sledovat!© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz