20.09. 2011

Proč není třeba schválit tunely do konce roku

V článku sobotního Ústeckého deníku se objevilo několik argumentů, proč je třeba územní plán za každou cenu schválit do konce tohoto roku. Zde jsou odpovědi iniciativy Stop tunelům na tyto argumenty:

 

·        Na vydání nového územního plánu čeká velká skupina vlastníků pozemků, kteří proto nemohou stavět své domy.

o      Tito vlastníci pozemků by se měli v první řadě obrátit na magistrát města Ústí nad Labem, proč je převod jejich nezastavitelných pozemků na zastavitelné blokován již od roku 2007 s poukazem na vznikající nový územní plán. Město mělo a má možnost drobné žadatele elegantně uspokojit aktualizací stávajícího územního plánu v horizontu několika měsíců. Drobní žadatelé se tak z rozhodnutí magistrátu nepovolovat změny charakteru pozemků až do vydání nového územního plánu stali vlastně jeho rukojmím. Je nám líto, že netransparentní schvalování územního plánu a způsob (ne)komunikace města staví různé skupiny občanů proti sobě.

·        Na vydání nového územního plánu čekají podnikatelé, kteří ve svých projektech počítají se změnou územního plánu. Bez této změny jim nebudou dotace přiděleny.

o      Podnikatelé žádající o dotace a prokazující, že jejich podnikatelský záměr je v souladu s dosud neschváleným (tj. neexistujícím) územním plánem, se sami vystavují podnikatelskému riziku. Žádost na změnu charakteru funkčního využití pozemků ani slib zodpovědných úředníků či politiků nejsou zákonný nárok. Dále není možné, aby zhodnocování pozemků jedné skupiny obyvatel a podnikatelů bylo záminkou pro znehodnocení nemovitostí skupiny druhé.

·        Vydání nového územního plánu zbrzdí přeměnu tisíců parcel (mj. u jezera Milada) a veřejně prospěšných staveb (např. trafostanice, rozvodny atd.). Zastavení procesu schvalování tak dlouhodobě zastaví rozvoj města.

o      Dle našeho mínění je demagogické tvrdit, že reálný posun schválení nového územního plánu o cca jeden rok „dlouhodobě" zamezí rozvoji města. Proces schvalování územního plánu zastaven není, stále probíhá. Rychlost tohoto schvalovacího procesu je závislá na kvalitě odvedené práce pověřených projektantů, úředníků a politiků. Pokud by tito včas a dostatečně komunikovali s veřejností, žádné zpoždění by nehrozilo. Ani případný posun schválení o jeden rok nebude mít devastující následky na život města, jak se nám někteří představitelé města snaží namluvit. Dlouhodobému rozvoji města spíše škodí stávající zadlužení, přičemž schválením špatné a finančně nereálné dopravní koncepce hrozí nárůst tohoto zadlužení do obřích rozměrů. V současné době chybí finance na zajištění základního provozu města (oprava silnic, školy, veřejná doprava atd.), takže představa, že na změnu územního plánu netrpělivě čekají desítky veřejně prospěšných projektů, je mylná.

 

·        Vypracování územního plánu již stálo 30 milionů korun. Zadání vypracování nové dopravní koncepce tak tvorbu územního plánu výrazně prodraží.

o      Dle našeho názoru zhotovitel územního plánu nesplnil zadání (např. dopravní koncepce je řešena k roku 2040, ačkoliv zadání bylo na rok 2025), proto město může dílo reklamovat. Ani my nemáme zájem na dalším navyšování nákladů na zpracování územního plánu. Navíc se domníváme, že si město Ústí nad Labem za tuto nemalou částku zaslouží skutečně dobrý územní plán.© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz