31.08. 2014

Laďka Filipová: Školy v Ústí aneb Statistika nuda je, má však cenné údaje

S velkou slávou se bude v září otevírat nová školka na Střekově. Bez debaty záslužný akt, školka jistě využita bude, jen mohla být zaplněna již zhruba pět let a řada maminek mohla nastoupit do zaměstnání tak, jak to měly v plánu, a do městské kasy mohly plynout daně z jejich práce. I zřízení dvou nových školek by Ústí v minulých letech sneslo a magistrát by se tak nemusel uchylovat k udělování plošných „výjimek" z maximálního počtu dětí ve třídách, které umožňuje školský zákon. Školky totiž patří do vzdělávací soustavy (nejedná se tedy o hlídání dětí) a při počtu 28 tří až pětiletých dětí ve třídě je vzdělávání skutečně nesnadné.

Ale podívejme se raději do budoucnosti. Naše děti rostou jako z vody a úředník se ani nenaděje a už chodí do školy. Dle údajů převzatých ze školského rejstříku1 je v ústeckých školách k dispozici 10701 míst v základních školách, při počtu 404 tříd, tedy průměrně 26,5 žáků v jedné třídě a k 1. 9. 2013 chodilo do škol 8463 dětí. Co nám k tomu řeknou demografická data pro Ústí nad Labem veřejně přístupná na stránkách Českého statistického úřadu2? V září školního roku 2014/2015 budou školy navštěvovat děti narozené v letech 2000-2008, jedná se o 9761 dětí*. Nárůst počtu školáků ukazuje následující tabulka:

školní rok

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

počet školáků

9916

10069

10046

9987

9911

Pokud zohledňujeme pouze na absolutní kapacitu, zdá se, že vše je v pořádku. Když ale bereme v úvahu i situaci na jednotlivých školách, situace není radostná.  V následující tabulce jsem se ji pokusila shrnout.

Počet volných tříd

Počet škol

0

2

1

3

2

2

3

2

4

2

5

0

6

2

7

1

8

3

9+

2

Z čísel vyplývá, že v 11 základních školách z 19 mají (resp. 1. 9. 2013 měly) méně než 4 volné třídy (tedy kapacita méně než asi 110 dětí). Dvě školy jsou dokonce plně obsazeny. Nejvíce volných míst je ve 4 ZŠ - Husova (Krásné Březno), Nová (Kamenný vrch), Hlavní (Mojžíř), Karla IV (Střekov).

Již letos bude 60 % škol praskat ve švech a po další 3 roky bude dětí čím dál více.

Kraj se nyní chystá prodat v dražbě nepotřebnou budovu střední školy ve Staré ulici. Nebylo by vhodnější tuto školu využít nyní jako základní a až děti dorostou opět jako školu střední?

 

Materiál ke stažení:

Dopis Laďky Filipové zastupitelům v této věci ze dne 26. srpna 2014.

 

*Pozn.: Jde samozřejmě o čísla přibližná, část dětí bude např. narozená ještě v r. 1999 a děti narozené v září - prosinci 2008 půjdou do školy až rok následující. Počet je proto pro letošní rok mírně podhodnocen, protože v r. 1999 se narodilo méně dětí, odhady pro roky následující vychýleny příliš nejsou.

Použité zdroje:

1 Rejstřík škol http://rejskol.msmt.cz/

2 Český statistický úřad: http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm

 © 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz