31.07. 2011

Srpnová výzva ústeckým zastupitelům

Srpnová výzva

Otevřená výzva občanské iniciativy Stop tunelům

Vítáme názorovou změnu koaličních stran ohledně navrženého obchvatného systému tunelů a mostů v územním plánu města Ústí nad Labem (viz Ústecký deník ze dne 30. července 2011). Jsme ale zároveň překvapeni nepromyšleností a nevěrohodností výroků některých lídrů těchto stran.

(1) Vysvětlete své plány

V článku „ODS dostala rozum, tunely v územním plánu nebudou!" v Ústeckém deníku ze dne 30. července 2011 náměstek primátora Jan Řeřicha navrhuje vypracování nové dopravní koncepce, ale zároveň požaduje schválení územního plánu do konce roku 2011. Takový postup je nereálný, protože:

  • Vypracování nové koncepce dopravy v Ústí nad Labem si vyžádá nejméně několik měsíců práce odborníků.

  • Dojde-li v návrhu územního plánu k podstatné změně, podle stavebního zákona (§53, odst. 2) je nutné zopakovat veřejné projednání a připomínkovací řízení k územnímu plánu, což si vyžádá dalších několik měsíců.

Žádáme zastupitele, aby konkretizovali své představy o dalším postupu a rozptýlili obavy, že se nereálnými návrhy pokoušejí nad dalším osudem obchvatného systému vytvořit „kouřovou clonu".

(2) Posuňte termín

Udivuje nás výrok Jana Řeřichy, že je důležité územní plán schválit ještě letos, neboť „je mnoho občanů, kteří si v Ústí chtějí postavit nový domov". Jak máme věřit upřímnosti těchto ohledů pana náměstka, když víme, že nikdy nevystoupil proti obchvatnému systému, který by desítky našich domovů srovnal se zemí? Stávající územní plán navíc výstavbu nových domů umožňuje. Jsme přesvědčeni, že není vhodné tvorbu nového územního plánu uspěchat.

Žádáme všechny zastupitele, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města posunuli nejzazší termín, do kdy má být územní plán vydán. Jen tak bude možné dopravní koncepci přepracovat tak, aby odpovídala potřebám města Ústí nad Labem a jeho obyvatel.

(3) Zasaďte se o moderní evropské město

Ústí nad Labem patří k několika málo městům v Evropě, která se účastní ambiciózního projektu Civitas, ve kterém bychom se měli poučit od dopravně vyspělejších partnerů a do vznikajícího generelu dopravy promítnout moderní urbanistické přístupy a principy udržitelné dopravy. Územní plán ovšem tyto snahy odboru dopravy ignoruje a prosazuje megalomanské dopravní stavby, které jsou principiálně řešením minulého století.

Žádáme, aby koncepce dopravy a využití území respektovala názor a potřeby obyvatel města, odpovídala nejnovějším urbanistickým trendům a brala vážně principy udržitelné dopravy ve městech.

(4) Aktivně informujte veřejnost

Kromě zákonem vyžadovaných postupů udělalo město Ústí nad Labem málo pro to, aby jeho občané měli důležité informace o územním plánu a jeho významu. Hlavní autor návrhu územního plánu architekt Petr Vávra odmítal hovořit s novináři. Pracovníci CityPlan byli údajně smluvně vázáni k mlčenlivosti.

Žádáme, aby město aktivně udržovalo dialog s veřejností i nad rámec jeho zákonných povinností a aby informační vstřícnost vůči veřejnosti žádalo také od odborných zpracovatelů územního plánu.

 

Občanská iniciativa Stop tunelům

Dne 1. srpna 2011 v Ústí nad Labem© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz