23.09. 2011

Tisková zpráva ze dne 23. září - Zastupitelé dnes dvakrát rázně utnuli debatu s občany...

Zastupitelé dnes dvakrát rázně utnuli debatu s občany. Iniciativa Stop tunelům je znepokojena výsledkem jednání

 

Ústí nad Labem, 23. září 2011 - Občanská iniciativa Stop tunelům je znepokojena výsledkem včerejšího zasedání zastupitelstva, které se mimo jiné týkalo územního plánu.

 

Iniciativa Stop tunelům s velkým znepokojením a rozčarováním zaznamenala výsledek včerejšího jednání zastupitelstva města Ústí nad Labem o územním plánu a navrženém dopravním konceptu s tunely a mosty, kdy i přes bouřlivé reakce veřejnosti, která jednání se zájmem sledovala, zastupitelé prosadili přejmenování koridoru silničního obchvatu z veřejně prospěšné stavby na územní rezervu.

 

Zastupitelé se současně zavázali, že ihned po schválení územního plánu jej začnou měnit tak, aby byl obchvat vyňat. V praxi to znamená, že budeme mít územní plán buď se špatnou dopravní koncepcí (územní rezerva navzdory slibům zůstane), nebo bez jakékoliv koncepce (územní rezerva bude vyňata a tím se celá dopravní koncepce zhroutí, jak na místě potvrdil Ing. Jiří Landa, autor „tunelů"). Tak jako tak bude město muset platit za další dopravní studie, což na rozdíl od reklamace zvýší náklady o miliony korun.

 

„Pětadvacet zodpovědných zastupitelů včera svým hlasováním řeklo: chceme špatný územní plán a kašleme na to, co chtějí občané a co potřebuje město.

 

Iniciativa je skeptická vůči „řešení" pomocí územní rezervy a považuje jej pouze za úhybný manévr. Obáváme se, že tunely v územním plánu zůstanou. Nevěříme koaličním zastupitelům - Jan Řeřicha již v červenci předvedl, jak to s veřejnými sliby doopravdy myslí: přislíbil „vypracování nové varianty dopravní koncepce bez tunelů", a přitom prosadil nesmyslnou kličku. Schválené řešení natolik odporuje zdravému rozumu, že se vší pravděpodobností potvrzuje všeobecné mínění, že pravým důvodem pro bezodkladné schválení územního plánu jsou spekulace s pozemky."

 

Iniciativa Stop tunelům rovněž odsuzuje zastupitelstvo za to, že řadě zástupců veřejnosti upřelo možnost vyjádřit se k bodu, jenž se týkal územního plánu. Diskuse byla dvakrát ukončena - poprvé v bodě věnovaném ÚP na návrh zastupitelky Vraspírové (SZSP) a podruhé v bodě „různé", kdy ukončení diskuse na podnět zastupitele Jelínka (SZSP) navrhl sám primátor Mandík (ČSSD). Považujeme to za hrubý výraz neúcty k občanům a za další důkaz toho, že územní plán je i se všemi vadami protlačován silou a bez upřímné veřejné diskuse s občany města.

 

Přílohou této tiskové zprávy je Zářijová výzva zastupitelům města Ústí nad Labem. Další informace naleznete na www.stoptunelum.cz. Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle 732 921 250.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

 © 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz