16.09. 2011

Tisková zpráva a stínové materiály zastupitelům

Ústecká občanská iniciativa Stop tunelům na dnešní tiskové konferenci oficiálně informovala o plánovaném setkání občanů, které se uskuteční 21. září 2011 od 16.00 na Lidickém náměstí v centru Ústí nad Labem. Na shromáždění, které nazvala Ústecká beseda, chce protestovat proti aroganci moci.

„Náš pohár trpělivosti přetekl, máme už dost nesplněných slibů a nehorázného chování vedení města, které je placené z našich peněz a s našimi penězi hospodaří. Vyzýváme všechny občany města, kteří jsou také znechuceni poměry na ústeckém magistrátu, aby se připojili ke středečnímu protestu."

Kromě Ústecké besedy iniciativa rovněž informovala o dalších krocích, které plánuje realizovat, a o nových skutečnostech:

1)     Iniciativa představila alianci, která spontánně vznikla během cyklu letních sousedských besed o územním plánu (ÚP) a kterou tvoří kromě iniciativy především obyvatelé Strážek, Olšinek a další občanská hnutí.

2)     Iniciativa informovala, že zastupitele vyzývá, aby ÚP kvůli vadné dopravní koncepci reklamovali. Nechceme vadnou koncepci kamuflovat převodem na územní rezervu, jak navrhuje náměstek Řeřicha. Dokument Právní nedostatky zde.

3)     Občané Olšinek prezentovali záměr odtrhnout se od města Ústí nad Labem v případě, že bude schválen ÚP ve stávající podobě. Občané zaslali otevřený dopis primátorovi.

4)     Paní Gabriela Glöcknerová představila požadavek občanů Strážek na úpravu ÚP.

5)     Pan Petr Řehák, majitel Reality Grand, s.r.o., prezentoval svůj názor na vývoj hodnoty nemovitostí v zóně dotčené územní rezervou. Názor podložil příkladem z praxe - jednalo se o hotel v Pasekách nad Jizerou (viz příloha).

6)     Iniciativa předala médiím kopii vyjádření výboru Ústecké muzejní a vlastivědné společnosti k zamýšlené stavbě dopravního obchvatu.

 

Seznam dokumentů předaných médiím a zastupitelům:

 © 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz