09.09. 2011

Občanská iniciativa Stop tunelům je zklamána z dalšího nesplněného slibu magistrátu

Občanská iniciativa Stop tunelům je zklamána z výsledku jednání s Ing. Řeřichou a zvažuje další kroky.

Občanská iniciativa Stop tunelům se na včerejším krátkém jednání s náměstkem primátora Ing. Řeřichou a vedoucím odboru územního plánování Ing. Pauerem dozvěděla, jaké ODS našla řešení na vynětí navrhovaného dopravního obchvatu. Je jím přejmenování koridoru obchvatu z „veřejně prospěšné stavby" na „územní rezervu".

"S tímto řešením iniciativa Stop tunelům zásadně nesouhlasí, neboť všechny dotčené nemovitosti zůstanou i nadále znehodnoceny. Jsme hluboce zklamáni dalšími pokusy náměstka primátora o balamucení veřejnosti. Rovněž jsme znepokojeni tím, že námi zvolení zastupitelé ODS nejsou schopni dodržet slib, který Jan Řeřicha veřejně dal. Náměstek primátora slíbil zadat vypracování jiné varianty řešení dopravy ve spojení s územním plánem a to se nestalo." (Text prohlášení ústecké ODS viz: http://www.ods-ul.cz/index.php?page=rs&page_left=left1&rubric=1&clanek=274&archive=0)

Občanská iniciativa Stop tunelům zvažuje další kroky a konzultuje situaci s odborníky a právním zástupcem EPS.

 © 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz