24.04. 2012

Žaloba proti územnímu plánu podána

V pondělí 23. dubna byla Advokátní kanceláří Šikola zaslána na Krajský soud v Ústí nad Labem žaloba proti novému územnímu plánu. "Domníváme se, že při tvorbě územního plánu byl několikrát porušen zákon. Věříme proto, že soud naše výhrady uzná a určité části tohoto dokumentu zruší."

© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz