23.09. 2011

Zářijová výzva zastupitelům města Ústí nad Labem

Zářijová výzva zastupitelům města Ústí nad Labem

 

My, občané města Ústí nad Labem, jsme hluboce znepokojeni tím, jak s námi jednají zastupitelé, které jsme sami zvolili, kteří hospodaří s našimi penězi a z našich peněz jsou placeni a kteří by nám měli být oporou.

Cítíme, že nejsme respektováni, že naše potřeby a zájmy jsou znevažovány a zašlapávány do země, že naše zastupitele nezajímáme.

Jsme hluboce znepokojeni stavem města, jeho dluhy, výraznými příznaky korupce na nejvyšších místech a fámami o majetkových machinacích, které zřejmě ani fámami nejsou, byť se jim zdráháme uvěřit.

Žádáme vás, zastupitelé, abyste v nejbližších dnech přijali rázná opatření, která rozptýlí naše obavy.

Přesvědčte nás, že vaší prioritou je blaho veřejné, nikoliv prospěch úzké skupiny vyvolených.

Dokažte nám, že vyšší principy nejsou jen záležitostí románových hrdinů a že mravnost, úcta a respekt stále existují.

Chceme město pro lidi, město čisté, kulturní a prosperující.

Chceme město, kde se dobře žije nám i našim dětem.

Chceme město, na které budeme moci být hrdi.

 

Občané města Ústí nad Labem

 


V Ústí nad Labem dne 21. září 2011© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz