Předlice

Predlice_01.jpgCharakter nemovitostí dotčených Návrhem nového územního plánu se zásadně odlišuje od Bukova nebo Střekova, kde převládá obytná zástavba. Předlice jsou tradiční průmyslovou zónou, z čehož vyplývá, že dotčené jsou zejména průmyslové objekty řady firem a živnostníků. Přesto i zde by mělo plánované stavbě vyústění tunelu a navazujících komunikací ustoupit šest obytných domů jedenácti vlastníků. Co se týče průmyslové zástavby, je odsouzeno k zániku kolem 25 objektů těchto firem: Greif, Chemopharma, Acier, Velmar, Tradag, Energoefekt, Seneka, Stakoma, Správa železniční dopravní cesty, Auto Motors a Travospol. Omezení vlastnických práv na svých pozemcích budou moci očekávat firmy K+P Elektro, Flaga, COM PLUS a 18 dalších drobných vlastníků. Schválení aktuálního Návrhu územního plánu bude mít okamžité destrukční účinky pro tuto významnou ústeckou průmyslovou zónu. Neméně závažné je i narušení celistvosti architektonicky hodnotných průmyslových areálů (např. bývalých jatek).

 

Predlice_01.jpg
Predlice_02.jpg
Predlice_03.jpg
Predlice_04.jpg
System tunelu pod Ustim.jpg
Tunely_infografika_UD.jpg
Predlice (1).JPG
Predlice (2).JPG
Predlice (3).JPG
02_Predlice.jpg
© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz