13.07. 2021

POZOR! Přípravy nového územního plánu pokračují. Připomínkujme návrh jeho zadání (úvodní článek)

Příprava nového územního plánu se po několika letech příprav dostala do fáze, kdy veřejnost poprvé dostává příležitost k připomínkování, a sice připomínkování návrhu jeho zadání. Toto zadání po schválení zastupitelstvem dostane budoucí zhotovitel územního plánu jako základní dokument pro jeho tvorbu. Proto je velice důležité, aby tento návrh byl skutečně dobrý a neobsahoval skryté hrozby a rizika.

Veškeré informace a podkladové materiály, týkající se vznikajícího územního plánu, lze získat na příslušné INTERNETOVÉ STRÁNCE MAGISTRÁTU (UPOZORNĚNÍ: dejte si pozor, na stránce magistrátu je překlep v e-mailu e-podatelny, správně je podatelna.magistrat@mag-ul.cz - stav k 15. 7. 2021)

Po prostudování NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU musíme bohužel konstatovat, že rizika v návrhu zadání skutečně jsou, přičemž většina hrozeb se týká především dopravní části. Návrh zadání totiž právě v této části vychází z velice problematické podkladové studie ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM A JEHO FUNGOVÁNÍ, PROBLÉMOVÉ BODY - PROVĚŘENÍ SOUČASNÉHO USPOŘÁDÁNÍ SYSTÉMU SILNIČNÍ DOPRAVY. Tato studie totiž chybně určuje problémová místa a načrtá dvě varianty řešení, které však se však zcela míjí s velikostí, finančními možnostmi i geomorfologickými podmínkami našeho města. Základem těchto dvou řešení je pokus o vytvoření vnitřního a vnějšího silničního okruhu, jejichž případné zanesení do územního plánu (a nedej bože i realizace) jednak nepřinese kýžené zlepšení v ústeckém dopravním systému, jednak bude znamenat obrovský zásah do vlastnických práv stovek majitelů, zhoršení kvality života a podvázání rozvoje značné části města.

  • tzv. realistická varianta počítá s vytvořením vnitřního a vnějšího silničního okruhu, vedených např. estakádami a tunely po úbočí Střížovického vrchu ke stadionu a přes vilovou čtvrť V Zahrádkách a návazně svahem vrchu Holoměř na Severní Terasu, tunelem pod Větruší a přes další most přes Labe. V rámci této varianty se navrhuje i likvidace Mánesových sadů, což je řešení, které vychází z územního plánu z 80. let 20. století.
  • tzv. maximální varianta navrhuje opětovně "prověřit" a navrhnout megalomanský obchvatný systém vedený tunely, estakádami a dvěma novými mosty přes Labe přesně v těch místech, jak navrhoval předchozí územní plán z roku 2011, který byl posléze pro neodůvodněnost zrušen Nejvyšším správním soudem v Brně. Jako novinka se zde objevuje i nová spojnice vedená od stadionu rezidenční čtvrtí V Zahrádkách nahoru po svahu vrchu Holoměř přes zahrádkářskou osadu kolem útulku na Severní Terasu. V návrhu se opět oprašuje již jednou zrušený obchvat Strážek a dále se v této severní části města jako novinka objevuje obchvat Božtěšic a Skorotic, který by nevratně zničil jak velké louky nad Božtěšicemi, tak přírodní údolí a lesy kolem Klíšského potoka. V této variantě se navíc objevují další tunely pod Střekovem a pod Mariánskou skálou a další most v údolí Labe. Autoři této podkladové studie sice označují tuto variantu jako nereálnou, přesto doporučují její "prověření". Ale jsme v Ústí, že?
  • varianta tunel-centru řeší a předjímá možnost vedení oficiálního dálničního přivaděče z Děčína k dálnici D8 údolím Labe a tunelem pod centrem města.
  • textová část podkladové studie - obsahuje mj. komentáře o odůvodnění jednotlivých návrhů
Neboť se domníváme, že většina problémů navrhovaného zadání má svůj původ právě v této podkladové studii (Základní komunikační systém a jeho fungování, problémové body), shrnuli jsme naše výhrady do připomínky, v níž navrhujeme úplné vyjmutí této dle našeho názoru špatné a zastaralé studie z podkladových materiálů. Pokud byste se ztotožnili s naším názorem, můžete rovněž podat v tomto směru připomínku a ve své argumentaci se touto naší připomínkou inspirovat. Zde v samostatném článku je k nahlednutí TEXT PŘIPOMÍNKY K PODKLADOVÉ STUDII.

Důrazně doporučujeme všem občanům, organizacím a firmám, aby nahlédli do návrhu zadání a podkladových materiálů a v případě potřeby podali včas připomínku. Naše zkušenost ze schvalování předchozího územního plánu říká, že čím dříve se o nový územní plán začneme zajímat, tím lépe - v pozdějších fázích jeho pořizování a schvalování se již veřejnosti rapidně zmenšuje prostor pro jeho úpravy a změny.

Jak podat připomínku? Stáhněte si buď z výše uvedených magistrátních stránek nebo ZDE ("Uložit jako" po kliknutí na pravé tlačítko myši) FORMULÁŘ PŘIPOMÍNKY, označte a opřipomínkujte místo z Návrhu zadání nového územního plánu, které hodláte připomínkovat, nezapomeňte na odůvodnění vaší připomínky (může být i subjektivní) a vyplněný formulář odešlete nebo odneste na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem: podatelna.magistrat@mag-ul.cz či datovou schránkou Magistrátu města Ústí nad Labem: vt8bhx2, a sice nejpozději do pátku 16. července 2021!

Na co se při sepisování připomínek zaměřit, pokud je např. navrhovaná dopravní stavba vedene v blízkosti bydliště, nebo potenciálně narušuje některé významné hodnoty?

  • životní prostředí - zvýšená hlučnost, prašnost, emise, světelný smog, bariéry v krajině, narušení biotopů, potenciální znečištění spodních i povrchových vod, vznik tepelných ostrovů na místech s velkoplošnými vyasfaltovanými či vybetonovanými povrchy apod.
  • kvalita života - psychická a zdravotní rizika, ztráta životní perspektivy, nemožnost realizovat životní nebo profesní plány, narušení rekreační funkce krajiny apod.
  • znehodnocení nemovitostí - ztráta hodnoty, případně i neprodejnost nemovitosti (k tomu stačí již pouhé vyznačení územních rezerv nebo stavebních uzávěr), omezení vlastnických práv, ztráta perspektivy života či podnikání v potenciálně dotčené nemovitosti apod.
  • narušení charakteru čtvrti, narušení sousedských nebo rodinných vztahů apod.

V tomto článku můžete nahlédnout do rozpracovaných PŘIPOMÍNEK STOP TUNELŮM, které budou k 16. 7. 2021 dokončeny a odevzdány.

 

Mediální ohlasy:

1.7.2021 - Hlídací pes: Tunely pod Ústím jsou zpátky, i když je soud zakázal. Město připravuje nový územní plán

8.7.2021 - Ústecký deník: Tunely pod Střížákem jsou zpět. Vzniká nový územní plán a Ústečané mají obavy© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz