Blog Jana Kvapila

Narodil jsem se v roce 1974, v Ústí nad Labem žiji od roku 1990, pracuji jako odborný asistent na Katedře germanistiky FF UJEP a v Ústavu pro českou literaturu AV. Několik let prožitých na studiích v zahraničí (Německo, Polsko, Rakousko) mě přivedlo k poznání, že bez vlastního přičinění a angažovanosti se "věci veřejné" jen těžko posunou k lepšímu. Po návratu jsem proto spoluzaložil a dosud vedu občanské sdružení Středohoří sobě, v roce 2009 jsem vstoupil do Strany zelených. V létě roku 2011 jsme s několika kolegy v reakci na (ne)uveřejnění návrhu územního plánu se systémem tunelů kolem města založili občanskou iniciativu Stop tunelům. Jsem otec tří dětí.

Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

Na přelomu ledna a února 2018 se v ruském Volgogradu uskutečnily obří oslavy 75. výročí vítězství Rudé armády v bitvě u Stalingradu. Z České republiky - zejména z Ústeckého kraje - se tam vypravila poněkud svérázná delegace. Pojďme se na ni podívat.

Poněkud tragická loutková komédie o pěti dějstvích.


V souvislosti s naší pozorovatelskou účastí ve výběrovém řízení (VŘ) na ředitele Dopravního podniku města Ústí nad Labem bych si dovolil předložit krátkou reflexi.
© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz