Blog Laďky Filipové

S velkou slávou se bude v září otevírat nová školka na Střekově. Bez debaty záslužný akt, školka jistě využita bude, jen mohla být zaplněna již zhruba pět let a řada maminek mohla nastoupit do zaměstnání tak, jak to měly v plánu, a do městské kasy mohly plynout daně z jejich práce. I zřízení dvou nových školek by Ústí v minulých letech sneslo a magistrát by se tak nemusel uchylovat k udělování plošných „výjimek" z maximálního počtu dětí ve třídách, které umožňuje školský zákon. Školky totiž patří do vzdělávací soustavy (nejedná se tedy o hlídání dětí) a při počtu 28 tří až pětiletých dětí ve třídě je vzdělávání skutečně nesnadné.


Před rokem jsme se zajímali, jak město řeší nedostatek míst v mateřských školách. Neradostná statistika ukázala naprostý nezájem města o situaci v předškolních zařízeních (viz tabulka 2012). ...Jak naše město reaguje na déle trvající nedostatek míst ve školkách? Položila jsem si tuto otázku, provedla srovnání Ústí s několika dalšími obdobně velkými městy a toto srovnání nabídla našim zastupitelům k zamyšlení. ...
© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz