Blog Davida Daduče

Při nedávných povodních tehdejší premiér Nečas zatopenému Ústí nad Labem slíbil vstřícnost státní pokladny. Ještě než voda opadla, veřejnost se od radního Pavla Dlouhého dozvěděla, že město má plán na výstavbu protipovodňové estakády (silnice na sloupech) od Mariánského mostu do Krásného Března za zhruba půl miliardy.

16. prosince se uskutečnilo již třetí jednání pracovní skupiny pro dopravní koncepci, na němž tvůrce dopravní koncepce v nedávno schváleném novém územním plánu i právě vznikajícího generelu dopravy ing. Jiří Landa ze společnosti CityPlan prezentoval dopravní modelování, na něž se odvolávají tyto oba dokumenty...© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz