O sdružení a jeho lidech

Vítejte!

Občanská iniciativa Stop tunelům je striktně apolitické sdružení občanů, kteří jsou nespokojení se současnou situací ve veřejné správě města Ústí nad Labem. Sdružení vzniklo primárně v reakci na (ne)zveřejnění návrhu nového územního plánu města Ústí nad Labem, který kvůli navrženému dopravnímu řešení zásadním způsobem zasahoval do majetkových práv a životů více než tří set lidí a firem, nicméně v kontextu dalších, korupcí zavánějících kauz spojených s vedením města byla tato situace už jen poslední kapkou do pomyslného poháru trpělivosti rozhořčených obyvatel města.

Název iniciativy byl již v samém počátku zvolen tak, aby nabízel dvě různé interpretace; v prvním slova smyslu zabránění uvedení nesmyslného systému tunelů v územním plánu, v přeneseném slova smyslu však stop finančním i jakýchkoliv jiným „tunelům“.

Naším cílem je nejen řešit situaci související s územním plánem, ale také monitorovat činnost Zastupitelstva a dalších subjektů veřejné správy. Usilujeme o čisté, přívětivé a transparentní město.

 

 

Cíle

  • Chceme Ústí bez tunelů!

Chceme Ústí čisté, transparentí, přátelské a otevřené. Chceme Ústí bez korupce.
  • Podporujeme širší účast veřejnosti v řízeních týkajících se budoucnosti města a jeho obyvatel!

Chceme se spolupodílet na utváření vize města. Požadujeme veřejnou a upřímnou debatu ke všem zásadním tématům, jež se dotýkají obyvatel města. Nechceme, aby bylo o našem městě rozhodováno z pozice moci a ekonomických zájmů lobbistů a spekulantů všeho druhu.
  • Prosazujeme a podporujeme demokratické principy a transparentní rozhodování ve veřejné sféře!

Nelíbí se nám, jak se zastupitelé chovají k nám, voličům, a chceme, aby se ze svých činů zodpovídali. Důvěra vložená do zastupitelů byla zneužita, naše peníze mizí v kapsách několika vyvolených a naše domovy, rodiny a osudy jsou v ohrožení.
  • Prosazujeme a podporujeme principy občanské společnosti!


  • Chceme lepší Ústí, kde bychom mohli žít a vychovávat své děti, chceme mravnost v komunální politice, chceme být hrdí na to, že jsme Ústečané!

 

Kontaktní údaje:

Občanské sdružení Stop tunelům, vzniklé 1. července 2011, je podporou a zázemím iniciativy Stop tunelům. Založení sdružení předcházelo spontánní zformování občanské iniciativy nazvané Bukovská Dom-obrana, jejíž základy položili Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. a MVDr. Jiří Král. Stanovy sdružení naleznete zde.

Stop tunelům, o. s.
Na Valech 3
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 22879552
Číslo účtu: 2900159104/2010 - Transparentní účet (zde sledujte pohyby na našem účtu)

 © 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz