Blogujeme

Naše názory, úvahy, pozorování, fejetony, glosy, nálady, teorie a teze. :) Zn.: Příležitostně

Na přelomu ledna a února 2018 se v ruském Volgogradu uskutečnily obří oslavy 75. výročí vítězství Rudé armády v bitvě u Stalingradu. Z České republiky - zejména z Ústeckého kraje - se tam vypravila poněkud svérázná delegace. Pojďme se na ni podívat.

S velkou slávou se bude v září otevírat nová školka na Střekově. Bez debaty záslužný akt, školka jistě využita bude, jen mohla být zaplněna již zhruba pět let a řada maminek mohla nastoupit do zaměstnání tak, jak to měly v plánu, a do městské kasy mohly plynout daně z jejich práce. I zřízení dvou nových školek by Ústí v minulých letech sneslo a magistrát by se tak nemusel uchylovat k udělování plošných „výjimek" z maximálního počtu dětí ve třídách, které umožňuje školský zákon. Školky totiž patří do vzdělávací soustavy (nejedná se tedy o hlídání dětí) a při počtu 28 tří až pětiletých dětí ve třídě je vzdělávání skutečně nesnadné.


devil.jpgKrev mi začíná bušit ve spáncích, do tváří se mi hrne horkost a chce se mi strašně nahlas řvát. Novinky.cz: Švagr Miloše Zemana dostal místo na vnitru. „Jeho podnikání je ale neprůhledné, ve sbírce listin jeho firmy Revita group s.r.o. totiž chybí účetnictví od jejího založení v roce 2007. To je hrubé porušení zákona, které se trestá pokutou, a v případě, kdy jde o záměrné jednání s cílem zastřít údaje o hospodaření firmy, hrozí dokonce i trestní stíhání. „Jsem lempl," snažil se Bednarčík vysvětlit absenci patřičných dokumentů..." Prezidentův švagr lempl bude dělat na oddělení interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra České republiky.

Před rokem jsme se zajímali, jak město řeší nedostatek míst v mateřských školách. Neradostná statistika ukázala naprostý nezájem města o situaci v předškolních zařízeních (viz tabulka 2012). ...Při nedávných povodních tehdejší premiér Nečas zatopenému Ústí nad Labem slíbil vstřícnost státní pokladny. Ještě než voda opadla, veřejnost se od radního Pavla Dlouhého dozvěděla, že město má plán na výstavbu protipovodňové estakády (silnice na sloupech) od Mariánského mostu do Krásného Března za zhruba půl miliardy.

16. prosince se uskutečnilo již třetí jednání pracovní skupiny pro dopravní koncepci, na němž tvůrce dopravní koncepce v nedávno schváleném novém územním plánu i právě vznikajícího generelu dopravy ing. Jiří Landa ze společnosti CityPlan prezentoval dopravní modelování, na něž se odvolávají tyto oba dokumenty...


Poněkud tragická loutková komédie o pěti dějstvích.


V březnu tohoto roku se Zdeněk Kubec (SZSP) pokusil vytvořit novou koalici, ale tak nějak se nezdařilo... Pojďme se tedy blíže podívat na jeho rodinu, která se již dlouhá léta angažuje v ústeckém sportu. ...

Přišlo mi to jako skvělý nápad. ...

Jak naše město reaguje na déle trvající nedostatek míst ve školkách? Položila jsem si tuto otázku, provedla srovnání Ústí s několika dalšími obdobně velkými městy a toto srovnání nabídla našim zastupitelům k zamyšlení. ...V souvislosti s naší pozorovatelskou účastí ve výběrovém řízení (VŘ) na ředitele Dopravního podniku města Ústí nad Labem bych si dovolil předložit krátkou reflexi. 


© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz