IPRM - Integrovaný plán rozvoje města

IPRM (Integrovaným plán rozvoje města) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tématického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. IPRM je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 - 2013 a spolufinancována ROP Severozápad. Blíže viz Rozcestník IPRM Ústí nad Labem

Poměrně zajímavá myšlenka, kterou v našem okolí nejvíce uchopila města Děčín, Most, Chomutov a Ústí nad Labem, a díky které zbohatlo pár jedinců, dotčená města však končí s obrovskými dluhy, skutečnými i vnitřními, neboť krom nákladů na úvěry doplácí za vícepráce šlendriánu a za udržitelnost mnohdy nesmyslných projektů

Ústí nad Labem realizuje 3 IPRM, které obsahují dílčí projekty:

 

SLOŽENÍ KOMISÍ - projektových týmů pro projekty města Ústí nad Labem z IPRM

1. Řídící skupina pro projekt "Revitalizace městského centra - II. etapa, 2. stavba": a) Bc. Jan Řeřicha, náměstek primátora b) Ing. Tomáš Sýkora, manažer IPRM a vedoucí oddělení koncepcí c) Ing. František Podrápský, vedoucí OSR d) Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO e) Ivo Zíka, vedoucí OI f) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD g) Mgr. Lenka Kindlová, referentka oddělení koncepcí

2. Řídící skupina pro projekt "Lanovka na Větruši": a) Mgr. Jan Kubata, primátor města b) Ing. Tomáš Sýkora, manažer IPRM a vedoucí oddělení koncepcí d) Ing Rudolf Jakubec, vedoucí FO e) Ivo Zíka, vedoucí OI f) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD g) Ing. Tereza Dostálová, referentka oddělení koncepcí - blíže viz LANOVKA NA VĚTRUŠI

3. Řídící skupina pro projekt "Sektorové centrum - revitalizace": a) Bc. Jan Řeřicha, náměstek primátora b) Ing. Tomáš Sýkora, manažer IPRM a vedoucí oddělení koncepcí c) Ing. František Podrápský, vedoucí OSR d) Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO e) Ivo Zíka, vedoucí OI f) Mgr. Lenka Kindlová, referentka oddělení koncepcí - blíže viz SEKTOROVÉ CENTRUM

4. Řídící skupina pro projekt "Domov pro seniory Bukov - dostavba penzionu s byty pro důchodce": a) Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora b) Bc. Jan Řeřicha, náměstek primátora c) Jaroslav Zika, stavbyvedoucí d) Věra Vonková, ředitelka DS Bukov e) Ing. Tomáš Sýkora, manažer IPRM a vedoucí oddělení koncepcí f) Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO g) Ivo Zíka, vedoucí OI h) Ing. Martina Šplíchalová, referentka oddělení koncepcí - blíže viz BUKOVSKÝ DOMOV PRO SENIORY

5. Řídící skupina pro projekt "Stavební úpravy budovy magistrátu a atria": a) Ing. Libor Turek, Ph.D., náměstek primátora b) Bc. Jan Řeřicha, náměstek primátora c) Ing. Tomáš Sýkora, manažer IPRM a vedoucí oddělení koncepcí d) Ing. František Podrápský, vedoucí OSR e) Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO f) Ivo Zíka, vedoucí OI g) Mgr. Lucie Hanušová, referentka oddělení koncepcí

6. Řídící skupina pro projekt "Management IPRM": a) Mgr. Jan Kubata, primátor města b) Ing. Tomáš Sýkora, manažer IPRM a vedoucí oddělení koncepcí c) Ing Rudolf Jakubec, vedoucí FO d) Ing. František Podrápský, vedoucí OSR e) Mgr. Lucie Hanušová, referentka oddělení koncepcí

7. Řídící skupina pro projekt "Městská sportoviště": a) Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora b) Ing. František Podrápský, vedoucí OSR c) Ing Rudolf Jakubec, vedoucí FO d) Ivo Zíka, vedoucí OI e) Petr Hajdina, ČSSD f) Michal Rožec, člen ZM g) Václav Kožíšek, Fotbalový klub h) Ing. Martina Šplíchalová, referentka oddělení koncepcí

8. Řídící skupina pro projekt "Městské sady"  : a) Ing. Milan Bartůněk, člen RM b) Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora c) Bc. Jan Řeřicha, náměstek primátora d) Michal Rožec, člen ZM e) Ing. arch. Michal Šrámek, architekt f) Ing. Tomáš Sýkora, manažer IPRM a vedoucí oddělení koncepcí g) Ing. František Podrápský, vedoucí OSR h) Ing Rudolf Jakubec, vedoucí FO i) Ivo Zíka, vedoucí OI j) Ing. Martina Šplíchalová, referentka oddělení koncepcí - blíže viz AKTIVNÍ PARK

9. Řídící skupina pro projekt "Plavecký areál Klíše"  : a) Ing. Miroslav Harciník, člen RM b) MUDr. Tomáš Indra, člen RM c) Ing. Tomáš Sýkora, manažer IPRM a vedoucí oddělení koncepcí d) Ing. František Podrápský, vedoucí OSR e) Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO f) Ivo Zíka, vedoucí OI g) Mgr. Lenka Kindlová, referentka oddělení koncepcí

10. Řídící skupina pro projekt "Revitalizace Domu Kultury"  : a) Bc. Jan Řeřicha, náměstek primátora b) Ivan Dostál, člen RM, ředitel KS c) Zdeněk Ečer, vedoucí Domu Kultury d) Ing. arch. Zdeněk Šťastný, zastupitel e) Ing. Tomáš Sýkora, manažer IPRM a vedoucí oddělení koncepcí f) Ing. František Podrápský, vedoucí OSR g) Ing Rudolf Jakubec, vedoucí FO h) Ivo Zíka, vedoucí OI i) Ing. Tereza Dostálová, referentka oddělení koncepcí - blíže viz DŮM KULTURY A KULTURNÍ STŘEDISKO

11. Vytvoření projektového týmu pro projekt "Kamerový systém": a) Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora b) Bc. Jan Řeřicha, náměstek primátora c) Ing. Pavel bakule, ředitel Městské policie d) Mgr. Tomáš Kříž, člen sociálně zdravotní komise RM e) Michal Rožec, člen ZM f) Bc. Zuzana Kailová, členka ZM g) Ing. Tomáš Sýkora, manažer IPRM a vedoucí oddělení koncepcí h) Ing. František Podrápský, vedoucí OSR i) Ing Rudolf Jakubec, vedoucí FO j) Ivo Zíka, vedoucí OI k) Ing. Martina Šplíchalová, referentka oddělení koncepcí

12. Projektový tým "Revitalizace letního kina": a) MUDr. Pavel Dlouhý b) Ivan Dostál c) Mgr. Tomáš Jelínek d) Jiří Čaloun e) Roman Štajner f) Ing. atch. Jitka Fikarová g) Zdeněk Kratochvíl h) Radek Vonka i) zástupce Unie svobody

13. Projektový tým "Dům kultury chemiků a jeho využití": a) Mgr. Tomáš Jelínek b) MUDr. Pavel Dlouhý c) Ivan Dostál d) MUDr. Karola Haasová e) Radek Vonka f) Zdeněk Kymlička g) Zdeněk Ečer h) Ing. Marcel Rahm i) Jan Řeřicha, člen RM j) Mgr. Václav Kůrka, člen RM k) MUDr. Pavel Kacerovský

14. Komise pro otevírání obálek a hodnocení zhotovitele stavby "Dům kultury - rekonstrukce sociálního zařízení" z 30. 3. 2006: ) Ivo Zíka B) Ivan Dostál c) Mudr. Pavel Dlouhý d) Miroslav Rubáček e) zástupce OHK; náhradníci: f) Lubomír Kysilka g) Ing. Miroslav Harciník h) Ing. arch. Zdeněk Šťastný i) Jiří Čaloun j) zástupce OHK (jiný)

 

 

 

7.9.2011 Ústecký deník: Město samo mlčí, ale publicitu si objedná za 5 milionů

30.9.2010 MF Dnes: Primátor Kubata bilancoval: Oznámkovat mě musí lidé. Vystavte mu vysvědčení

 


© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz