Dům kultury a Kulturní středisko

Ústecký Dům kultury je spolu s Národním domem a Letním kinem součástí příspěvkové organizace Kulturní středisko města Ústí nad Labem a od dubna roku 2011 v jeho čele stojí elektrikář Emil Vraspír, který v konkurenci s úspěšnými a dlouholetými organizátory kulturních akcí kupodivu i bez vzdělání a zkušeností uspěl ve "výběrovém řízení". V čele zařízení nahradil svého kapelníka ze skupiny Bonifanti Ivana Dostála (ODS), který se stal místostarostou Severní Terasy. Ivan Dostál si ještě před svým odchodem zachoval vliv na dění v Kulturním středisku jmenováním sebe sama hlavním dramaturgem, pro dalšího straníka za ODS a bývalého starostu Severní Terasy Leo Dittricha byla zřízena funkce technického náměstka. Důležitou roli v jmenování Vraspíra ředitelem Kulturního střediska hrálo jeho manželství se zastupitelkou a radní Blankou Vraspírovou za SZSP (tzv. "béčko ODS"). V roce 2005 město koupilo objekt domu kultury za 13 milionů korun s tím, že jej za 200 milionů opraví. Předražená (např. čtyři nové záchodky stály 11 milionů korun) a nekoncepční (znehodnocení dvoumilionové investice Galerie Emila Filly od architekta Jana Jehlíka) rekonstrukce Domu kultury od "prověřených" ústeckých firem (Ravel ad.) probíhá po etapách v rámci IPRM a s podporou průběžně rozkrádaných eurodotací prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad.

Ke konci roku 2011 dostali výpověď všichni nájemci v prostorách Kulturního střediska, včetně hudebního klubu Circus v Národním domě. Kulturní středisko udává za důvod výpovědi provozovatele klubu firmy MOYDA s. r. o. dlužné nájemné ve výši takřka 280 000 Kč. Zdá se ale, že příčinou dluhu nebyla ani tak neochota nájemce platit, jako spíše nepořátek v účetnictví Kulturního střediska z doby ředitelování Ivana Dostála a další okolnosti (blíže viz blog Achaba Haidlera z 25. ledna 2012). Pod taktovkou dosazeného ředitele Kulturního střediska Vraspíra tak zaniká další opravdové kulturní centrum s dlouholetou tradicí, aniž by bylo jasné, co s prostorem bude dál. Výpověď byla dána na konci roku 2011, prostor není ovšem do dnešního dne (konec roku 2013) využíván. I z této drobnosti lze odvozovat manažerské schopnosti Emila Vraspíra.

Od léta 2013 nefunguje letní kino, neboť i přes rozsáhlou rekonstrukci v minulosti nemá dostatečné technické zázemí pro promítání filmů (blíže viz článek Ústeckého deníku Ústecké letní kino už nebude kino z 26. května 2013).

"Výběrové řízení" na ředitele Kulturního střediska (2011)

Materiály ke stažení:
1. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele KS
2. Zápisy z jednání rady města, týkající se tohoto výběrového řízení
3. Žádost Stop tunelům o informace k výběrovému řízení
4. Vítězná koncepce Emila Vraspíra
5. Odmítnutí magistrátu vydat odůvodnění výběru Vraspíra ředitelem KS
6. 23.1.2012 - Výzva Stop tunelům k odvolání Vraspíra z funkce ředitele KS a k vyvození osobní a politické zodpovědnosti

Vraspir.jpg

Rada města dne 13. ledna 2011 rozhodla o vypsání výběrového řízení na ředitele KS místo dočasně odstupujícího Ivana Dostála (pouze po dobu svého místostarostování na Severní Terase). Po zjevně zmanipulovaném výběrovém řízení ze dne 9. března 2011, kterému předsedal náměstek za ODS Jan Řeřicha, byl na jednání rady města 23. března 2011 z celkových 12 uchazečů jmenován jako nejvhodnější kandidát elektrikář a manžel zastupitelky Vraspírové zs SZSP Emil Vraspír. Mezi požadavky, které měli uchazeči splnit, např. figurovalo:  ukončené   vysokoškolské vzdělání, popř. střední vzdělání s maturitní zkouškou (Emil Vraspír prý toto splňuje, úřad tvrdí, že složil odbornou maturitu. Všichni ostatní uchazeči (s výjimkou jedné uchazečky) mají vysokoškolské vzdělání.), praxe v oblasti kultury (Praxe pana Vraspíra spočívá v dlouholetém bubenictví v kapele Bonifanti předchozího ředitele KS Ivana Dostála), orientační znalost hospodaření příspěvkové organizace" (Kde by ji, jakožto elektrikář a šéf soukromé kliniky plastické chirurgie, vzal?). Jako rozhodující pro jeho "vítězství" ve "výběrovém řízení" se proto asi stala jeho koncepce rozvoje organizace na max. 4 stranách formátu A4 (Na dotaz novináře (odkaz na článek zde) po svém jmenování ředitelem KS, jaká že je ta koncepce, odpověděl: "Ta nejlepší! K té dojdu po analýze situace.")

foto: Ústecký deník

"Program rozvoje kultury města Ústí nad Labem" Emila Vraspíra

Na naši žádost nám byla tato "vítězná koncepce" předložena - zde k nahlédnutí v pdf-dokumentu i s graficky vyznačenými zkopírovanými (= kradenými) částmi textu. Je velice zajímavá. Z pěti šestin se jedná o doslovnou kopii částí dvou dokumentů, tak jak to ostatně někteří ústečtí politikové běžně praktikují (např. náměstek primátora Jan Řeřicha a jeho bakalářská práce):

Vlastní text Emila Vraspíra zabírá půlku strany a zde jej doslovně otiskujeme, včetně zhruba patnácti hrubek:

Uvědomuji si reálnost situace ve financování a proto se domnívám že bude zapotřebí přehodnotit organizační schéma a provést i nepopulární opatření(snížení počtu pracovníků),protože největší položku u rozpočtu příspěvkové organizace tvoří mzdy,je tedy logické hledat úspory i v této kapitole.

Další realizační opatření je přestěhování Národního domu do Domu kultury,což umožní další snížení nákladů,pokud to umožní situace v případě rekonstrukce budovy A.

Možnost transformace na s.r.o.,která umožnila větší flexibilitu pracovníků než v případě příspěvkové organizace.

Intenzivnější oslovování sponzorů.

Prostřednictvím kultury si město zajišťuje akce schválené magistrátem,je třeba zvážit zdali všechny akce plní svoji společenskou funkci.
-Jazz a Blues mezinárodní
-Porta
-Mezinárodní festival tance
-Virtuosi de musica pianoforte
-Mezinárodní festival pěveckých sborů

Popř.  poslední jmenovaný festival nemá velkou odezvu v návštěvnosti,přitom město má širokou a kvalitní základnu tanečníků a tanečních souborů,kteří by si zasloužili reprezentativní akci.

Zvážit činnosti v objektu CORSO /pronájem popř. jiné komerční aktivity/. Bude důležité využívat všech dostupných možností propagace pořadů ke zvýšení návštěvnosti.Více využívat např.webových stránek města a v současnosti i nově zřízené městské televize.

Myslíme si, že je třeba věnovat pozornost dvěma bodům této "koncepce":

  • 1. Zrušení Národního domu (Vraspírem nazváno "přestěhování Národního domu do Domu kultury") - v této souvislosti je zřejmě třeba chápat i zrušení hudebního klubu Circus. (Zrušení Národního domu již avizoval tehdejší ředitel Ivan Dostál v článku Ústeckého deníku z 6. června 2010.)

  • 2. Transformace Kulturního střediska na společnost s ručením omezeným, což v podstatě znamená první krok k privatizaci, tj. (v ústeckých podmínkách) k prodeji Domu kultury i Národního domu za babku předem vybranému zájemci! (Samozřejmě až poté, co bude celý objekt z veřejných zdrojů revitalizován.)

Toto "výběrové řízení" pouze dokumentuje korupční a netransparentní metody, jakými je naše město řízeno. Zapamatujme si, že předsedou výběrové komise byl náměstek primátora za ODS Jan Řeřicha. Ostatní členové výběrové komise, kteří byli zřejmě Vraspírovou "koncepcí" mimořádně osloveni, byli:

  • MUDr. Tomáš Nedvěd - zastupitel a radní za ODS, soused Jana Řeřichy v NOVÝCH SKOROTICÍCH
  • Ivan Dostál - místostarosta Severní Terasy za ODS a bývalý ředitel KS, člen Kulturní komise Rady města i krajské Komise pro kulturu s mimořádným vlivem na zdejší kulturní život
  • Josef Macík - zastupitel a radní za ČSSD, starosta Severní Terasy, tudíž nejbližší Dostálův spolupracovník, řídí i městskou Kulturní komisi, pod jeho silným vlivem je i SEVEROČESKÉ DIVADLO a vůbec KULTURNÍ POLITIKA města.
  • MUDr. Pavel Dlouhý - zastupitel a radní za ČSSD
  • Ing. Marcel Rahm - vedoucí Odboru městských organizací, služeb, školství a kultury

Výběrová komise v celém procesu ani jednou nehlasovala, zúžení uchazečů i výběr "vítěze" se udály konsenzem všech zúčastněných.

4. ledna 2012 jsme podle zákona č. 106/99 požádali o informace k tomuto výběrovému řízení (zde je žádost). Magistrátem města Ústí nad Labem nám byla vydána pouze vítězná koncepce Emila Vraspíra, ostatní dokumenty magistrát odmítl vydat, zdůvodnění výběrové komise výběru Vraspíra za vítěze výběrového řízení prý neexistují (zde je rozhodnutí)! Proti tomuto rozhodnutí se odvoláme.

Z výše uvedených důvodů jsme Radu města Ústí nad Labem vyzýváme, aby odvolala Emila Vraspíra, který se podvodem stal ředitelem Kulturního střediska, a aby osoby zodpovědné za jeho vítězství ve výběrovém řízení vyvodily osobní a politickou zodpovědnost! Zde je text naší výzvy, kterou jsme v úterý 24. ledna 2012 předali všem radním města Ústí nad Labem. Rada města Emila Vraspíra ve funkci ředitele nadále udržuje.

Program_Narodni dum_2008-2001.jpg

Na bouřlivý rozvoj kultury pod vedením nového ředitele to zatím nevypadá. Oproti osmi akcím v září roku 2008 stojí pouhé tři akce v září roku 2011. "Přestěhování Národního domu do Domu kultury" je již pomalu skutečností i na tomto plakátu - výstava koček z plakátu Národního domu se uskutečnila v Domě kultury. Ani "intenzivnější oslovování sponzorů" (viz spodní lišta plakátu) nebo "využívání všech dostupných možností propagace" (viz mediální partneři rovněž na dolní liště) se očividně příliš nedaří.

 

Nová koncepce rozvoje Kulturního střediska

Na pravidelném zasedání zastupitelstva 13. září 2012 Emil Vraspír prezentoval svoji novou koncepci rozvoje jím řízené příspěvkové organizace. Zde si dovolujeme předložit audio-nahrávku této "prezentace" (DOPORUČUJEME!!!):

Prezentace koncepce Emila Vraspíra

Odpovědi Emila Vraspíra na dotazy zastupitelů a veřejnosti

 

"Mezinárodní jazz a blus festival" Ivana Dostála

Kolik veřejných prostředků stojí Jazzový festival v Ústí nad Labem (návštěvnost cca 250 osob)?

jazz_festival.jpg

(bude doplněno)

 

Mediální ohlasy:

26.5.2013 Ústecký deník: Ústecké letní kino už nebude kino

1.2.2012 Český rozhlas Sever: Ředitele Kulturního střediska Emila Vraspíra hájí ústecký magistrát

28.1.2012 MF Dnes: Šéf kulturního střediska v Ústí opsal koncepci, lidé žádají odvolání

27.1.2012 Ústecký deník: V prostorách bývalého Circusu zůstane kultura

27.1.2012 blog.idnes.cz: Achab Haidler: Moja první paranoia ... (Smažky 03)

25.1.2012 blog.idnes.cz: Achab Haidler: Smažky 02 (pokračování seriálu) - týká se okolností kolem výpovědi klubu Circus

25.1.2012 MF Dnes: Pak má kultura v Ústí nějak vypadat... (glosa Jana Horáka)

25.1.2012 MF Dnes: "Ústečtí politici, odvolejte šéfa kulturního střediska, lhal vám"

25.1.2012 Ústecký deník: Stop tunelům: Vraspír? Už ne! (doporučujeme srovnání s tímto článkem z MF Dnes, který tiskem vyšel tentýž den na základě týchž informací)

25.1.2012 blog.idnes.cz: Achab Haidler: Pánové Řeřicha, Vraspír (a možná i pan Mandík) končí

24.1.2012 Český rozhlas Sever: Ústecké sdružení Stop tunelům chce rezignaci ředitele Kulturního střediska Emila Vraspíra

20.1.2012 blog.idnes.cz: Achab Haidler: Ústecké smažení a smažky

3.1.2012 Ústecký deník: Populární klub Circus končí, dostal výpověď. Prý moc dlužil.

16.12.2011 Ústecký deník: Občerstvení v kulturním domě v sezóně zajistí externí firma

21.11.2011 Ústecký deník: Rekonstrukce domu kultury začne zjara

17.4.2011 Ústecký deník: Emil Vraspír: Tu špínu na mne kydají žárlivé milenky (rozhovor s Emilem Vraspírem)

15.4.2011 Ústecký deník: Nového ředitele kulturního střediska Vraspíra prý dosadili kamarádi

6.4.2011 Ústecký deník: Dům kultury: Po letech práce dostali všichni výpověď!

6.6.2010 Ústecký deník: Dostál: Nejdéle sloužící radní Ústí za posledních 110 let

3.5.2010 MF Dnes: Dělníci poničili opravenou Galerii Emila Filly

22.11.2008 Ústecký deník: Bonifanti, bigbítová legenda z Ústí, slaví 44. narozeniny

22.11.2005 ČTK: Ústí koupilo dům kultury, oprava bude stát 200 milionů korun

 

PS. Plesová kapela Bonifanti získala v roce 2004 z rukou primátora Gandaloviče "Cenu primátora v oblasti kultury". Přínos této kapely ústeckému kulturnímu životu je ale, zdá se, mnohem mnohotvárnější. (Kapela Bonifanti nemá vlastní webové stránky, nefiguruje ani na www.youtube.com.)

Diskuze:

Pruritus reassure, contractures, praziquantel remnant.
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500mg iyg.gbba.stoptunelum.cz.mws.vt http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
uyefasuxor  |  10.4.2019  |  4:21:31  |  OdpovědětVáš příspěvek do diskuze

Autor: E-mail:
Titulek:
Příspěvek:
Opište kód:
  opište kontrolní kód


Nahoru


© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz