Agentury

Nepřirozeně velký a do velké míry neblahý vliv na život města mají agentury, provázané se zdejší politickou garniturou. Politikové zastoupení v komisích města, radě, zastupitelstvu i výběrových komisích těmto agenturám nechávají netransparentním způsobem zadávat zakázky, jejichž společnými jmenovateli bývají předraženost a neprůhlednost. Existuje podezření, že část ze zisku končí na černých stranických a osobních kontech, že takto získané prostředky z veřejných zdrojů slouží např. k přímému i nepřímému financování volebních kampaní. Tímto způsobem se paradoxně z veřejných zdrojů přispívá ke konzervování politických poměrů ve městě a tím i přetrvávání vazeb politické scény na podsvětí.

Je veřejným tajemstvím, že především dvě největší ústecké politické strany mají své "dvorní" agentury. Na ODS je napojena Dream Production MP a v poslední době zvláště agentura Noesis, na ČSSD je zase napojeno agenturní trio Darothore, Roxy II a Roxy II Racing Team spojené osobou Pavla Novotného.

Propojení města s agenturami má i neblahý vliv na podobu kulturního života, prostřednictvím těchto agentur jsou podporávány nekvalitní a ryze komerční projekty naúkor živé kultury provozované zdejšími občany a spolky - vlíže viz KULTURNÍ POLITIKA.

 

DAROTHORE a. s., ROXY II a. s. a ROXY II Racing team s. r.o.

Toto agenturní trio spojuje jednak společná adresa provozoven (Bozděchova 97/2, Ústí nad Labem), vzájemné profakturovávání pro město organizovaných akcí (viz KULTURNÍ POLITIKA) a jména majitelů/jednatelů těchto agentur, jimiž jsou manželé Novotní. V případě Darothore jde o firmu oficiálně sídlící v Praze (všichni členové představenstva i dozorčí rady jsou z Ústecka) s nejasnou vlastnickou strukturou (akcie na doručitele), firmy ROXY II a ROXY II Racing team, jež jsou ve vlastnictví Pavla Novotného, se v roce 2007, potažmo 2010 oficiálně přestěhovaly do Prahy. Lze jen spekulovat, zda tato stěhování byla z důvodu možných kontrol finančního úřadu, které jsou v Praze výrazně vzácnější než v Ústí - zisky z ústeckého regionu se každopádně daní v Praze.

Mandik_Roxy_II.jpg

Vít Mandík, "Kandidát do Zastupitelstva", jenž se nakonec shodou náhod a okolností stal primátorem. Na billboardu Agentury Roxy II před komunálními volbami v roce 2010.

Firma Darothore je personálně spjatá s firmou ROXY II, která je sponzorem ústecké ČSSD a pro město rovněž zajišťovala řadu akcí (viz článek MF Dnes). "Za firmou Darothore stojí předsedkyně představenstva Jana Novotná, manželka Pavla Novotného, člena dozorčí rady agentury Roxy II. Zajímavé propojení mezi agenturami Darothore a Crazy Production (viz níže) představuje paní Heidrun Zajíčková, manželka (?) majitele agentury Crazy Production Libora Zajíčka (žijí na společné adrese), která zasedala v dozorčí radě agentury Darothore až do 2. října 2012.

A právě Roxy II. v minulosti pro město Vítání občánků zajišťovala." (viz článek Ústeckého deníku) Již ve svém prvním roce působnosti v kraji (2011) se firma Darothore zařadila mezi nejúspěšnější žadatele o dotace, když z tzv. Fondu hejtmanky (zde je zápis ze zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje z 2.11.2011) v roce 2011 získala významnou finanční podporu na tyto akce:

 • Adventní koncert - 90 000 Kč (100 % pokrytí nákladů akce)
 • Setkání seniorů z Ústí nad Labem - 150 000 Kč
 • Děti v ZOO - 120 000 Kč

Darothre_CSSD.jpg

Billboard agentury Darothore na přelomu roku 2011/2012 na ohradě Městského stadionu. Z čeho to ČSSD platila?

 

Vítání občánků

O o poznání větší byznys se jedná v případě další akce, organizované firmou Darothore tentokráte pro ústecký magistrát. Přímo z tzv. Fondu primátora Víta Mandíka (spojovaného např. s HOTELEM NA VĚTRUŠI) byla agentuře na tři roky přidělena organizace oficiálního Vítání občánků, za což obdrží cca 5,22 milionů korun. Ačkoliv původní (posléze zrušené) výběrové řízení vyhrála jiná agentura, do nového výběrového řízení se "shodou okolností" přihlásila již jen agentura Darothore. Další informace k tomu zjevně zmanipulovanému výběrovému řízení viz článek Ústeckého deníku. Zde je usnesení Rady města z 24.11.2011, v němž se schvaluje zmíněná dotace pro roky 2012 až 2014. Jaký je hospodářský výsledek za první rok? K 9. listopadu 2012 takto zatím podle oficiálních informací z odboru školství město vyplatilo 2,355 milionu korun, z čehož 615 tisíc dostaly v podobě šeků čerstvé matky, zbytek inkasovala firma. Prostředky pro agenturu byly z větší části vydány na "medializaci projektu". Šek ve výši 5000 Kč rodiče ale mohou využít pouze ve třech vybraných prodejnách. Koncem roku 2012 podává Jaroslav Achab Haidler trestní oznámení.

Kailova_Fisera.JPGVitani obcanku.jpg

Vítání občánků organizované agenturou Roxy II v roce 2008 (foto web města Ústí nad Labem). Že jim to sluší, že? ... A billboard (2012 - foto Ústecký deník)

Před agenturou Darothore Vítání občánků zajišťovala spřízněná agentura Roxy II již přinejmenším od roku 2008, kdy byla radou města schválena příslušná smlouva (usnesení Rady města č. 130/08 z 13. března 2008). Tuto akci tradičně využívá ústecká ČSSD k vlastní sebeprezentaci, nejčastěji v této souvislosti zaznívá jméno primátora Víta Mandíka, jeho náměstkyně Zuzany Kailové a radního Arno Fišery - viz např. bulletin ústecké ČSSD a oficiální webové stránky města z března 2011 nebo článek Ústeckého deníku (vč. fotogalerie) z 18. prosince 2008.

Je zajímavé, že město by si mohlo podobné akce organizovat mnohem levněji samo, neboť mezi jeho příspěvkovými organizacemi figuruje Kulturní středisko města Ústí nad Labem s bohatým prostorovým zázemím. Podiv ale není na místě, neboť Kulturní středisko je již mnoho let v agónii způsobené nekompetentním vedením (Ivan Dostál a Emil Vraspír) - blíže viz KULTURNÍ STŘEDISKO. Druhým důvodem zřejmě bude skutečnost, že přes agentury se mnohem snadněji ulévají finance.

Materiály ke stažení:

1. Smlouva z 12. prosince 2011 mezi městem a agenturou Darothore
2. Příloha ke smlouvě - s rozsáhlým soupisem PR-aktivit

Mediální ohlasy:

26.2.2013 Ústecký deník: Vítání občánků už nejspíše nebude dělat firma spojovaná s ČSSD

12.12.2012 MF Dnes: Vítání občánků v Ústí prověří policie. Dvě třetiny peněz jdou firmě

28.11.2012 blog.idnes.cz: Tunel v povijanu? (Jaroslav Achab Haidler)

23.11.2012 blog.idnes.cz: Nebojte se, „vítání“ nespí (Jaroslav Achab Haidler)

15.6.2012 Ústecký deník: Nejsou peníze, ale Vítání občánků je na billboardech (včetně fotodokumentace)

9.12.2011 MF Dnes: Vítat občánky v Ústí bude firma napojená na sponzora místní ČSSD

7.12.2011 Ústecký deník: Vítání občánků v Ústí zavání korupcí

 

Bitva u Chlumce

V roce 2013 se oslaví 200-leté výročí slavné bitvy u Chlumce (1813), v níž byla poražena část Napoleoných armád vedených generálem Vandammem spojenými armádami Rakouska, Pruska a Ruska. Ústecký kraj (vedený koalicí KSČM a ČSSD) se rozhodl toto výročí oslavit, pročež vypsal výběrové řízení na organizátora této slavnosti. Do výběrového řízení se přihlásily dvě společnosti: Darothore a News Advertising. Není žádným překvapením, že podle výsledku vyhlášeného počátkem února 2013 ve "výběrovém řízení" zvítězila s nabídkovou cenou 5,417 milionu korun (bez DPH) agentura Darothore napojená na špičky ústecké ČSSD (a nyní i KSČM?). Zajímavé je, že "konkurenční" firma News Advertising se podle svých webových stránek VŮBEC NEZABÝVÁ pořádáním kulturních a jiných akcí pro veřejnost, v jejím případě se jedná o firmu zajišťující POUZE velkoplošnou reklamu. Firma News Advertising tak zjevně sehrála roli tzv. křoví, propůjčující zdání férovosti výběrového řízení. Pro hlavní atrakci - 500 účinkujících a 70 koní - je vyhrazeno 1,7 milionu. Ne snadno specifikovatelné organizační náklady a PR (za které se schová ledascos) spolykají zbytek. Po oznámení výsledku "výběrového řízení" vyhlásil proti předraženému projektu Jaroslav Achab Haidler elektronickou petici.

V původních plánech oslav kraj počítal s vysokým příspěvkem na stavbu rozhledny v Nakléřově podle nepříliš kvalitního historizujícího projektu architekta Havlíka spojovaného s kontroverzními projekty PARKOVIŠTĚ POD LIDICKÝM NÁMĚSTÍM nebo ZANÁDRAŽÍ. Zřejmě pro nedostatek financí z tohoto projektu prozatím sešlo. Tento projekt před krajskými volbami dle vlastních slov prosazoval ústecký politik a krajský radní zodpovědný za cestovní ruch (a spojovaný s agenturou NOESIS - viz níže) za ODS Radek Vonka mající blízko ke KMOTROVI Patriku Oulickému, který je spojován např. s (pro město) nevýhodným prodejem ústeckého bytového firmě SPOBYT (později CPI) nebo s pochybně získaným VYSOKOŠKOLSKÝM TITULEM.

Ohlasy v médiích:

11.2.2013 MF Dnes: Místo bitvy u Chlumce šetřete na pokutu za dotace, žádají lidé peticí

8.2.2013 Ústecký deník: Petice: Nedělejte drahou bitvu

5.2.2013 blog.idnes.cz: Pračky zůstaly. Jen s novým bubnem (Jaroslav Achab Haidler)

4.2.2013 MF Dnes: Velkolepou bitvu u Chlumce zajistí kritizovaná firma blízká ČSSD

3.1.2013 Ústecký deník: Za bitvu u Chlumce Ústecký kraj zaplatí 6 milionů korun

5.8.2012 MF Dnes: Kraj chce postavit k výročí bitvy u Chlumce rozhlednu v Nakléřově

 

Kulturní kalendář

V rámci akcí Kulturního kalendáře města Ústí nad Labem pro rok 2011 byl ze všech žadatelů naprosto nejúspěšnější Pavel Novotný, jehož obě firmy ROXY II a. s. a ROXY II Racing team získaly podporu na tyto akce:

 • Swingové odpoledne pro seniory - 100 000 Kč
 • Dětská drakiáda 2011 - 50 000 Kč
 • Dětský den - 100 000 Kč

2012:

 • Dětský den v ZOO - 90 000 Kč

O rozdělení (již tak velmi omezených) finančních prostředků v rámci Kulturního kalendáře rozhoduje Kulturní komise zřízená při Radě města. V projektech tria firem Darothore / Roxy II / Roxy II - Racing Team, které byly podpořeny městem docházelo k vzájemnému profakturovávání tak, že je prakticky znemožněna veřejná kontrola takto přidělených prostředků. Zde jsou bližší informace ke KULTURNÍ POLITICE města Ústí nad Labem, včetně dokumentů dokládajících neprůhledné praktiky firem manželů Novotných při profakturovávání.

Darothre_Stadion.jpg Darothre_CSSD.jpg Darothre.jpg

Billboardy dokumentovaný blízký vztah agentury Darothore k ČSSD.


Velkoplošná reklama

Firma Darothore svými produkty výrazně a rozporuplně zasahuje do ústeckého veřejného prostoru a nejde jen o billboardy, ale např. o obří lahve s olejem na silech v bývalé Setuze nebo "reklamní věže" - blíže viz REKLAMA V ULICÍCH.

 

NOESIS

V současnosti je tzv. "dvorní" agenturou napojenou ODS firma NOESIS, sestávající vlastně ze tří firem: NOESIS s.r.o., NOESIS Advertising s.r.o. a NOESIS tiskárna s.r.o. papírově patřící ústeckým podnikatelům Radovanu Dostálkovi, Radkovi Bílkovi a Petru Rybínovi. Toto spojení je nejviditelněji vedeno přes bývalého krajského radního zodpovědného za cestovní ruch Radka Vonku. Díky tomuto spojení se přes agenturu Noesis utrácely přemrštěné částky v rámci krajského projektu Brána do Čech. Radek Vonka má blízko ke KMOTROVI Patriku Oulickému, který je spojován např. s (pro město) nevýhodným prodejem ústeckého bytového firmě SPOBYT (později CPI) nebo s pochybně získaným VYSOKOŠKOLSKÝM TITULEM.

Noesis_upr.jpg

Agentura NOESIS sídlí v Ústí nad Labem na vybrané adrese - v multifunkčním domě zvaném ŽLUTÝ HNUS, který patří ústeckému KMOTROVI Patriku Oulickému. V budově sídlí rovněž úřad ROP Severozápad, na vývěsní tabuli Žlutého hnusu visí tabulka NOESIS v přímém sousedství tabulky EDS Holding, stavebního holdingu, který je rekordmanem, co se týče získávání prostředků z evropských dotací.

Podezřelé je, že agentura NOESIS, ač z veřejných zdrojů čerpá milionové částky, nemá funkční webové stránky www.noesis.cz. Problematiku vztahu NOESIS a ODS bude ale třeba ještě důkladněji zdokumentovat. Máte-li nějaké zajímavé informace, vložte je níže do diskuze nebo pošlete na náš e-mail.

 

DREAM PRODUCTION

2004 - Lubomír Machoň zakládá Dream Production MP s. r. o., která má rovněž blízko k ODS a produkuje významné společenské a kulturní akce v Ústí nad Labem i jinde.

Vzestup agentury Dream Production je provázán s kariérou primátora a pozdějšího poslance za ODS Jana Kubaty.

2006 - agentura Dream Production dostává několik milionů korun z městského rozpočtu, které jsou určeny na skrytou i otevřenou předvolební kampaň ODS do komunálních voleb (např. akce Pár dní s Formany - tehdy ještě náměstek Kubata měl na divadelní lodi tiskové konference, kde se prezentoval jako kulturní člověk).

2007 – akce menšího významu

 • 1. finanční příspěvek města ve výši 20 000 Kč na akci FAJN SUMMER WEEKEND, která se konala ve dnech 22. – 23.6.2007
 • 2. finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na akci Sportovně-zábavné úterky na koupališti v Brné, která se konala ve dnech 17. a 21.8.2007
 • 3. finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč na realizaci mobilního ledového kluziště u FORa v sezóně 2006/2007

po roce 2010 - rozsah akcí s raketově narůstajícími příspěvky města narůstá, Dream Production přesouvá své aktivity i na krajskou úroveň

 • 1. duben - říjen 2010 - Městské sady a Mánesovy sady - projekt slibující: „Každých čtrnáct dní o víkendu by se v parcích konaly workshopy, pouliční divadelní představení, koncerty začínajících kapel, přehlídky tanečních skupin či promítání nezávislých filmů.“ Realita?
 • 2. Otevření lanovky
 • 3. Otevření rekonstruovaných MĚSTSKÝCH SADŮ
 • 4. Čarodějnice v letním kině (30.4.2010)
 • 5. Prvomájová veselice na Mírovém náměstí
 • 6. Krása pomáhá dětem
 • 7. Studentský majáles na Lidickém náměstí – bez výběrového řízení
 • 8. Plesy UJEP - bez výběrového řízení
 • 9. Mezinárodní filmový festival Voda moře oceány - festival se konal pod záštitou bývalého primátora Jana Kubaty za prezidentství architekta Zdeňka Havlíka, jehož Atelier AP navrhuje velkou část staveb realizovaných ve městě - takřka vždy bez výběrového řízení (příspěvek města 200 000 Kč)
 • 10. "Vánoce v Atriu" (přesunuto k FORU) - ATRIUM zapadané sněhem, nikdo nedal vědět, že akce proběhla jinde. Konáno s podporou 53 700 Kč z rozpočtu města
 • 11. "Kultura v Atriu" - akce tzv. Kulturního kalendáře podpořená částkou 90 000 Kč

V roce 2011 Dream Production výrazně efektivizuje čerpání financí z veřejných zdrojů:

 • 1. Vinobraní Litoměřice – příspěvek z krajského rozpočtu (tzv. Fond hejtmanky) 1 000 000 Kč, dotace města Litoměřice 1 800 000 Kč (včetně poskytnutí prostoru zdarma) - Z ohlasů obyvatel Litoměřic: "Akci s rozpočtem zhruba pět miliónů korun pořádají Městská kulturní zařízení společně s ústeckou agenturou Dream production. Takto pojaté Vinobraní se neobejde bez dotace města ve výši 1,8 miliónu korun." "Proč je potřeba využívat služeb soukromých agentur, když má město vlastní příspěvkovou organizaci určenou právě k pořádání podobných akcí?" apod.
 • Rok 2010 – na Vinobraní 400.000  na Oceány 200.000
 • Advent na hradě (Střekov) - 300 000 Kč z Fondu hejtmanky (kraj kryje 100 % nákladů)
 • Masopustní oslavy - 750 000 Kč z Fondu hejtmanky (kraj kryje 100 % nákladů) - na pěti místech v kraji (v Ústí nad Labem se uskutečnil ve čtvrtek 23. února 2012 v postním období; typický způsob "výroby tradic" produkční agenturou za veřejné peníze - info zde)
 • Den seniorů - 280 000 Kč (nízká návštěvnost, organizační zmatky - viz článek Ústeckého deníku)
 • Festival Voda, moře, oceány - 600 000 Kč (přitom v roce 2007 stačila k uspořádání festivalu dotace města ve výši 80 000 Kč!)

2012:

 • III. Motorshow Ústí nad Labem - 70 000 (prostřednictvím Kulturního kalendáře 2012 - po zveřejnění na těchto stránkách byl příspěvek města vrácen)

Nakonec je vlastně logické milé gesto - poskytnutí zdarma zvukové aparatury a podia na dětský den s ODS v roce 2011 na Severní Terase apod.

 

 

CRAZY PRODUCTION

Propojení politiky s byznysem je dovedeno až ad absurdum v případě bývalého člena Kulturní komise Libora Zajíčka, který vlastní agenturu CRAZY Production s. r. o., jež od města získává zakázky a podporu pro své akce. CRAZY Production tak pro město na Silvestra roku 2011 za 106 000 Kč zajistila ohňostroj, jehož pořízení podle střízlivých odhadů přišlo zhruba na 50 000 Kč (zde je článek Ústeckého deníku), dále organizuje komerční ("komerční" samo o sobě neznamená nic špatného) ústecký Ples severočeských patriotů - v roce 2012 ale na tuto ryze komerční akci z městské kasy přistálo 30 000 Kč (zde krátká zpráva Ústeckého deníku). Nominace Libora Zajíčka do Kulturní komise politickým uskupením SEVEROČEŠI.CZ , které se do zastupitelstva dostalo nákupem hlasů v Předlicích, zároveň ukazuje, že korupční systém a chápání politiky jako byznysu se netýká pouze koaličních stran ODS, SZSP (tzv. béčko ODS) a ČSSD, ale i opozice.

2012:

 • 3. ples severočeských patriotů - 70 000 (prostřednictvím Kulturního kalendáře) + 30 000 (přímo z rozpočtu města)

 

Mediální ohlasy:

21.1.2011 Ústecký deník: Plesy v Ústí neignoruje ani město, organizátorům na ně přispějeDiskuze:

Zatím žádné příspěvky ...
Váš příspěvek do diskuze

Autor: E-mail:
Titulek:
Příspěvek:
Opište kód:
  opište kontrolní kód


Nahoru


© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz