Reklama ve veřejném prostoru

Ústí nad Labem postrádá pravidla pro regulaci reklamy ve veřejném prostoru. Rozhodování o jejím umístění tak leží na libovůli úředníků a politiků, což zvyšuje korupční potenciál celého povolovacího procesu. V konečném důsledku je tak město doslova zapleveleno všemožnými nosiči reklamních sdělení - od nejnebezpečnějších LED-obrazovek, přes mega-billboardy, billboardy, všeliké plachty a desky na domech, sloupech a plotech, až po reklamou zevnitř i zvenčí oblepené trolejbusy. Nejde však pouze o estetickou stránku, která naše město posouvá kamsi daleko na východ, ale i o to, že některé druhy agresívní reklamy jsou velmi nebezpečné a zjevně zvyšují riziko nehod s mnohdy tragickými následky. V následujícím textu se zaměříme na několik kauz, souvisejících s reklamou ve veřejném prostoru.

 

Mega-billboard na Větruši

Pro chování města vůči agresívním formám reklamy ve veřejném prostoru je příznačné vyvěšení obřího baneru s nápisem "HOTEL****" na terase pod restaurací a HOTELEM VĚTRUŠE. Firma EKOFIN PC, která získala na dostavbu hotelu na Větruši netransparentním způsobem 80-milionovou dotaci a která je spojena přímo se současným primátorem města Vítem Mandíkem, ji vyvěsila v listopadu roku 2012. Jak se posléze ukázalo, stalo se tak načerno - bez oficiálního svolení města! Obří reklama proto byla po několika dnech stažena.

Vetruse_Hotel.jpg

Mediální ohlasy:

19.11.2012 MF Dnes: Ústečany pobuřuje obří nápis na dominantě. Majitel místo něj dá neony

 

 

LED-obrazovka na Rondelu

Rondel patří k nejrušnějším a nejnebezpečnějším křižovatkám v Ústí nad Labem. V srpnu roku 2012 se zde na přilehlém objektu bývalé Prefy, který je již tak nemístně oblepen reklamou, objevila LED-obrazovka. Reklama na LED-obrazovkách patří mezi nejagresívnější a nenebezpečnější formy reklamy vůbec - blíže viz zde a zde. Tato obrazovka dnem i nocí problikává na město, což jednak zvyšuje nebezpečí nehod na této křižovatce, jednak ale narušuje kvalitu života obyvatel žijících a pracujících v blízkém okolí. Jak se posléze ukázalo, její schválení i provoz jsou doprovázeny podivnými okolnostmi.

Zajímavé je, že žádost na její umístění za provozovatele reklamy pražskou firmu E-Profit, a.s. podával ústecký zastupitel a místostarosta centrálního obvodu Michal Rožec z ČSSD. O nezávislosti rozhodování úředníků tak lze pouze spekulovat. Záměr pak byl schválen i přes nesouhlas dopravní policie. Úřad dále vybral takovou formu povolovacího řízení, z něhož je vyloučena veřejnost. Reklama navíc dostala povolení těsně před tím, než v září začala platit novela silničního zákona, podle níž už nelze u silnice I. třídy, která přes Rondel prochází, povolit vůbec žádný billboard. Vlastní provoz obrazovky pak dlouhodobě nesplňuje ani podmínky stanovené soudním znalcem.

V lednu roku 2012 podalo občanské sdružení Stop tunelům podnět ke stavebnímu úřadu k zahájení řízení k přezkumu provozu této LED-obrazovky.

Rondel_upr.jpg

Materiály ke stažení:

Územní rozhodnutí z 4. dubna 2012
Posudek Ing. Sousedíka (pořízen zřizovatelem reklamy)
Posudek Ing. Seidlice (pořízen z vůle úřadů)
Dokumentace k povolení reklamy (vyjádření komisí a odborů)
Reakce Ing. Sedlice na neplnění daných podmínek zřizovatelem reklamy

 

Mediální ohlasy:

10.12.2012 MF Dnes: Reklamní obrazovka u křižovatky nesplňuje podmínky, říká soudní znalec

16.11.2012 Ústecký deník: Ústečané protestovali proti LED obrazovce na Bukově

15.11.2012 Český rozhlas Sever: Ústecké sdružení Stop tunelům bojuje proti velkoplošným reklamám ve městě

23.10.2012 MF Dnes: Úřad povolil obrazovku u křižovatky tak, aby se lidé nemohli vyjádřit

6.10.2012 Ústecký deník: Svítící reklama u Rondelu ruší řídiče

18.9.2012 MF Dnes: Ústí povolilo LED obrazovku u křižovatky, ministerstvo je chce zakázat

 

LED-obrazovka v Božtěšické ulici

V Božtěšické ulici na Bukově, jen pár set metrů od sporné LED-obrazovky na Rondelu (viz výše), se v polovině ledna objevila další LED-obrazovka, tentokráte vlastníka přilehlé vilky, společnosti Youtrader. Umístění obrazovky město povolilo v bezprostřední blízkosti přechodu pro chodce na velmi nebezpečném křížení Božtěšické ulice s Vinařskou. Občanské sdružení Stop tunelům po prostudování dokumentů týkajících se této nové obrazvky na konci ledna podalo ke Krajskému úřadu podnět k přezkumu souhlasu s umístěním a provedením stavby této LED-obrazovky.

Boztesicka_upr.jpg

Mediální ohlasy:

21.1.2013 Ústecký deník: Novotný: Naše LED obrazovka pojede jen na dvě procenta výkonu

18.1.2013 Český rozhlas Sever: U bukovského rondelu v Ústí nad Labem svítí další reklamní obrazovka. Místním se nelíbí

18.1.2013 Ústecký deník: Past na řidiče! V Ústí vyrostla další obrazovka

 

Přechody smrti u nemocnice a mega-billboard

Pro svoji tragickou bilanci ze pro tři přechody pro chodce před MASARYKOVOU NEMOCNICÍ vžilo označení "přechody smrti". Příčin je více, na prvním místě je zcela jistě nevhodné dopravně technické řešení čtyřproudé ulice Sociální péče, vysoká hustota dopravy i koncentrace lidí u zastávek hromadné dopravy u nemocnice. Mezi důležité příčiny je ale třeba započítat i nasvícený mega-billboard v bezprostřední blízkosti těchto přechodů - i odvrácení pozornosti řidiče na pouhou jednu sekundu může mít tragické následky. V této souvislosti tehdejší primátor Kubata sliboval přemístění tohoto billboardu, k čemuž ovšem nedošlo. Místo toho byla prováděna pouze dočasná a finančně náročná řešení. U přechodů byla neprve po několik měsíců regulována doprava až 12 strážníky denně, poté byla podniknuta předražená opatření, jejichž účinnost se ukázala být pouze dočasná: přechody byly nasvíceny a byly pořízeny předražené a netransparentně vybrané blikače firmy Hako plus ústeckých členů ODS Zbyška Hazmuky a Milana Koláře, kteří mají blízko ke KMOTROVI Patriku Oulickému. Stavební úpravy vyšly na 2,5 milionu korun z městské kasy (částečně se podílelo i ŘSD), zato byznys reklamní agentury pronajímající reklamní plochu na mega-billboardu, běží nerušeně dál.

 

Mediální ohlasy:

9.6.2012 Ústecký deník: Nehoda na přechodu vyvolala velké diskuze

10.6.2009 Ústecký deník: Přechody smrti: Sociální péče bude celá blikat

6.4.2009 Blesk: "Přechod smrti": Denně ho hlídá 12 strážníků

4.4.2009 Ústecký deník: Přechod smrti budou hlídat strážníci

31.3.2009 Ústecký deník: U nemocnice číhá neustále smrt

 

 

Obří reklama na silech v bývalé Setuze

Mimořádně brutální zásah do veřejného prostoru mají na svědomí obří reklamní banery vyvěšené v září roku 2012 na sila v ústecké čtvrti Střekov současným majitelem objektu firmou Usti Oils. V tomto případě nejde ani tolik o bezpečnostní stránku věci, ale o záležitost spíše estetickou - pravobřežní část Ústí nad Labem tak "získala" velmi nevkusnou dominantu. Příznačné je, že tyto reklamní banery vytvořila reklamní agentura Darothore, spojovaná s ústeckou ČSSD, která stojí za neprůhledným čerpáním dotazí z veřejných zdrojů na různé kulturní a propagační akce (např. Vítání občánků apod.) - blíže viz AGENTURY a KULTURNÍ POLITIKA Za omluvu nelze chápat tvrzení, že to, co tam bylo předtím (šedá betonová sila), bylo mnohem horší. Spíše je třeba se ptát, zda-li jde v tomto případě o společensky nejpřínosnější řešení. Degradace čtvrti (v tomto případě na reklamní nosič) tak i nadále pokračuje. Lze jen doufat, že alespoň v případě plánovaného OBCHODNÍHO CENTRA NA STŘEKOVĚ bude nalezeno vhodnější řešení, než představoval původní projekt.

Sila - vzdaleny cil.jpg

Mediální ohlasy:

26.9.2012 Ústecký deník: Reklama na silech rozdělila Ústečany

14.9.2012 MF Dnes: Ústečané chtěli vyzdobit sila Setuzy. Firma je předešla obří reklamou

Diskuze:

znovu nepravda
Zjistěte si prosím kdo montoval blikače na přechodech u nemocnice HAKOPLUS ne !!!!
hazmuka  |  9.1.2014  |  20:28:25  |  Odpovědět
zase dezinformace
znovu se zde opakuje to co je na jednání pana Kvapila již běžné!! netuším že by naše blikače byly nějak předraženy !! jsem jednání kdo vlastní tuto technologii , která byla nabídnuta řádně městu a to rozhodlo o tom že jí chce použít montujeme jí běžně i v jiných městech a za stejné ceny cena se může lišit dle složitosti přípravy technologie již dávno jsem znovu nabízel páně Kvapilovi možnost předložení kompletní dokumentace cenových nabídek vzorků technologie a zodpovězení všech dotazů !!!! bohužel naprosto bez zájmu stop tunelům!!! pan Kvapil hovoří o transparentnosti a sám není ochoten nikdy vyslechnout ani názor těch které větrá na základě domněnek líží informací v médiích a své bujné fantazie je to od něj naprosto nekorektní a zbabělé jednání. Ptám se proč jste nepodal trestní oznámení na předraženou zakázku !!!!!! a mám pocit ,že již jen naše členství v ODS je u vás tím největším prohřeškem chápu, že komunisti vám asi nevadí a už vůbec netuším dle čeho posuzujete a čím měříte blízkost někoho k někomu ...dle našich informací se blízce setkáváte se šéfem ODS a také z toho nevyvozuji, že jste například homosexuál či ,že jste bisexuál čož považuji čistě za vaší věc i když o vás často slýchám různé příběhy jak vedete svůj osobní život.
hazmuka  |  8.1.2014  |  8:29:32  |  OdpovědětVáš příspěvek do diskuze

Autor: E-mail:
Titulek:
Příspěvek:
Opište kód:
  opište kontrolní kód


Nahoru


© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz