Územní plán


Nejnovější zprávy o vývoji kauzy

Žaloba na nový územní plán

Koncem dubna byla z iniciativy občanské iniciativy Stop tunelům podána žaloba na nový územní plán ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Soud by měl vynést rozsudek do konce července tohoto roku. Navrhovatelé zvažovali podání návrhu na úplné zrušení územního plánu (ÚP), ale ve snaze vyhnout se nadměrným dopadům se rozhodli navrhnout soudu následující:

1. Zrušení „dopravního radiálně okružního skeletu" vymezeného jako územní rezerva, tj. zrušení systému tunelů a mostů
2. Zrušení veřejně prospěšné stavby přeložka silnice II/528 západně od obce Strážky, tj. zrušení obchvatu Strážek
3. Zrušení vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, tj. zrušení všech nových stavebních pozemků (více než 600 různých ploch)
4. Zrušení vymezení ploch P18-1, P18-4 a P18-5, tj. zrušení vymezení tří pozemků na dolním Střekově, kde chce investor postavit obchodní centrum

Materiál ke stažení:
Přehled návrhu na soudní zrušení územního plánu Ústí nad Labem

 

Trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli nezákonnému výběrovému řízení na nový územní plán

Ústí nad Labem, 5. dubna 2012 – Občanské sdružení Stop tunelům včera podalo trestní oznámení na neznámého pachatele, a to kvůli nezákonně provedenému výběrovému řízení, jímž byla městu způsobena několikamilionová škoda.

Členové občanského sdružení Stop tunelům získali doklady o tom, že Statutární město Ústí nad Labem několikanásobně porušilo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a tyto poznatky včera sdělili Okresnímu státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem. "První indicie jsme získali ze zápisů z Rady města a dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. jsme si z Ministerstva pro místní rozvoj vyžádali další doklady. Z těch potom vyplynulo, že město porušilo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách," řekl Jan Kvapil, mluvčí iniciativy. Na základě této skutečnosti ministerstvo odmítlo městu poskytnout dotaci na pořízení ÚP ve výši 3 milionů korun." Podle našeho názoru toto nestandardní výběrové řízení stojí i za mimořádně vysokou pořizovací cenou nového územního plánu, která ani v českých poměrech nemá obdoby," uvedl dále Jan Kvapil. "Tmto trestním oznámením dáváme podnět Policii ČR, aby určila, kdo je za tuto škodu zodpovědný."

Materiály ke stažení:
1. Trestní oznámení na neznámého pachatele občanského sdružení Stop tunelům
2. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ze dne 18. ledna 2010
3. Rozhodnutí MMR o námitkách Statutárního města Ústí nad Labem k výsledkům veřejnosprávní kontroly ze dne 9. srpna 2011
4. Srovnání cen a výběrových řízení ve 12 českých městech - průzkum občanské iniciativy Stop tunelům
5. Tisková zpráva Stop tunelům ze dne 5. dubna 2012
6. Smlouva města se zpracovatelem ÚP sdružením firem Arcadis, Casua a Ing. arch. Petrem Vávrou ze dne 27. 11. 2008
7. Podklad o výběrovém řízení pro zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2008
8. Zadávací dokumentace:
a) Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku - výběrové řízení na zhotovitele územního plánu
b) Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
c) Příloha č. 2 - Správní územní obvody
d) Příloha č. 3 - Přehled zpracovaných územně plánovacích dokumentací a podkladů
e) Obchodní podmínky
9. Protokoly z výběrového řízení:
a) Mandátní smlouva o zajištění výběrového řízení s firmou Varia s.r.o. ze 30.4.2008
b) Rámcový harmanogram veřejné zakázky - výběrového řízení
c) Složení řešitelského týmu CityPlan s.r.o.
d) Složení řešitelského týmu DHV CZ s.r.o.
e) Protokol z jednání hodnotící komise z 28.7.2008 - otevírání obálek se žádostmi o účast ve výběrovém řízení a zvolení Arna Fišery (ČSSD) předsedou komise, ostatní členové: Jan Řeřicha (ODS), Jiří Šťastný (SZSP), Leoš Nergl (tajemník magistrátu), Luboš Pauer (vedoucí Odboru územního plánování), Milan Bartoš (právně ekonomické oddělení magistrátu),
f) Dotaz firmy CASUA s.r.o. a odpověď firmy Varia s.r.o. z 15.9.2008
g) Nabídková cena DHV CZ - 25 525 500 Kč
h) Nabídková cena CityPlan - 34 753 950 Kč
i) Protokol z otvírání obálek s nabídkami tří uchazečů z 18.9.2008 - předsedou komise zvolen Jiří Šťastný (SZSP) a místopředsedou Milan Bartůněk
j) Protokol z jednání výběrové komise z 1.10.2008 - předsedou komise zvolen Jan Řeřicha (ODS), místopředsedou Jiří Šťastný (SZSP)
k) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 29.10.2008 - členové komise: Jan Řeřicha (ODS), Jiří Štastný (SZSP), Arno Fišera (ČSSD), Leoš Nergl, Milan Bartoš, Luboš Pauer, Romana Habrová (zástupkyně tajemníka magistrátu), Jiří Kalach (ředitel Okresní hospodářské komory)
l) Protokol o jednání hodnotící komise z 29.10.2008 - vyhodnocení nabídek, jako vítězná určena nabídka Sdružení ARCADIS, CASUA a Ing. arch. Jiří Vávra
m) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky z 31.10.2008
n) Písemná zpráva zadavatele o výběrovém řízení na zhotovitele územního plánu z 1.12.2008
10. Materiály k jednání Rady města z 19.6.2008
11. Materiály k jednání Rady města z 30.10.2008
12. Kvalifikační dokumentace z června 2008
13. Odkaz na závěrečnou práci Jana Řeřichy na VŠFS pod názvem Problematika výběrových řízení Magistrátu města Ústí nad Labem

14. Stanovisko právně ekonomického oddělení magistrátu k výsledku veřejnosprávní kontroly MMR z 25.4.2012
15. Stanovisko Stop tunelům na názor právně ekonomického oddělení z 14.6.2012

 

O co jde?

Územní plán je dokument, který na desetiletí dopředu určuje tvářnost a rozvoj města. Ten ústecký, který byl zastupiteli schválen 15. prosince 2011, postrádá jakoukoli vizi a je zdela nekoncepční. Tento územní plán nejde vstříc občanům a jejich aktuálním potřebám, ale úzké skupině spekulantů s pozemky (Ryšavý, CPI a další - viz NOVÉ SKOROTICE a HABROVICKÉ KOUPALIŠTĚ), stavebním lobby (obchvatný systém, parkoviště v centru města a další nesmyslné mega-stavby) z korupční sítě kolem ústeckého KMOTRA Patrika Oulického. Zastupitelé současně se schválením územního plánu rozhodli, že nechají vypracovat změnu územního plánu tak, aby do 30. června 2013 v územním plánu nefigurovaly kontroverzní tunely - podrobnosti k jednání této skupiny jsou na internetové stránce Dopravní alternativa pro Ústí nad Labem. I kdyby tato změna byla schválena, občanům zbyde špatný územní plán.

Materiály ke stažení:
1. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. 6. 2011
2. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 22. 9. 2011
3. Materiál o právních vadách ÚP vypracovaný Stop tunelům pro zastupitele k zasedání zastupitelstva dne 22. 9. 2011
4. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 15. 12. 2011
5. Záznam o tom, jak který zastupitel dne 15. 12. 2011 o územním plánu hlasoval
6. Oponentní posudek Ing. arch. Ivana Lejčara k dopravní koncepci územního plánu
7. Znalecký posudek Ing. Ladislava Šelepy, který na objednávku města zhodnotil vliv "územní rezervy" na cenu nemovitostí


Mediální ohlasy

31.5.2012 Ústecký deník: Kolem ústeckého územního plánu je rušno

18.5.2012 MF Dnes: Lidé žalují Ústí kvůli územnímu plánu, chtějí zrušit sporné tunely

12.4.2012 ČTK: Ústí n.L. začalo couvat od kontroverzních tunelů, náhradu nemá

10.4.2012 Ústecký deník: Stop tunelům žádá, aby Brusel umravnil Ústí

6.4.2012 MF Dnes: "Už vznikla první škoda, někdo by měl pykat." (rozhovor s právníkem Transparency International Vladanem Brožem)

6.4.2012 Ústecký deník: Přišlo Ústí zbytečně o 3 miliony?

5.4.2012 ČTK: Sdružení podalo trestní oznámení kvůli územnímu plánu Ústí

5.4.2012 Český rozhlas Sever: Policie prověří výběr zpracovatele územního plánu Ústí nad Labem

5.4.2012 MF Dnes: Sdružení Stop tunelům podalo trestní oznámení kvůli územnímu plánu Ústí

24.3.2012 Dopravní alternativa: Radní Dlouhý: Tunely z územního plánu zmizí (blog Davida Daduče)

24.3.2012 Ústecký deník: Dlouhý: Tunely z územního plánu jednoznačně zmizí

23.3.2012 MF Dnes: Rozpad ústecké koalice vrátil do hry tunely, které místní odmítají

17.2.2012 MF Dnes: Skupina má z územního plánu Ústí dostat tunely. Není jisté, zda to udělá

6.2.2012 MF Dnes: Schválený územní plán Ústí se bude po tlaku obyvatel měnit

26.1.2012 Ústecký deník: Magistrát už začal pracovat na výmazu tunelů z plánu

6.1.2012 Ústecký deník: Ryšavý: Zamilovat se dá do ženy, ale i do pozemků! :)

19.12.2011 MF Dnes: Nový územní plán v Ústí kritici napadnou u soudu, vadí jim tunely

16.12.2011 Český rozhlas Sever: Ústí nad Labem má schválený územní plán - i s problematickými tunely

16.12.2011 Ústecký deník: Kvapil: Stop tunelům se bude o územní plán soudit

15.12.2011 ČTK: Ústečtí zastupitelé schválili po dramatickém jednání územní plán

14.12.2011 ČTK: Ústečané žádají v petici, aby město neschválilo nový územní plán

13.12.2011 Ústecký deník: Stop tunelům boj dovede do konce

9.12.2011 Ústecký deník: Blíží se konec války o nový územní plán, už příští týden

29.9.2011 ČT24: Ústí schválí územní plán, ač ví o chybách

24.9.2011 Ústecký deník: Ohlédnutí Víta Lukáše: Nový ředitel divadla a tunely

23.9.2011 Naše Ústí: Stop tunelům adresuje zastupitelům Zářijovou výzvu

22.9.2011 MF Dnes: Lidé v Ústí protestovali proti tunelům, politici za nimi nepřišli

22.9.2011 Český rozhlas Sever: Ústí nad Labem bude mít nový územní plán. I s tunely - prý dočasně

21.9.2011 aktualne.cz: Aby to hodně stálo? Ústí plánuje dlouhé tunely a mosty

19.9.2011 Český rozhlas Sever: Některé ústecké firmy nesouhlasí s tunely a mosty v návrhu územního plánu

17.9.2011 Ústecký deník: Bitva o nový územní plán se v Ústí zostřuje :)

16.9.2011 Český rozhlas Sever: Iniciativa Stop tunelům stupňuje tlak na ústecké zastupitele

14.9.2011 Český rozhlas Sever: Odborník: Tunely v Ústí jsou nesmysl

13.9.2011 MF Dnes: Tunely v Ústí jsou nesmysl, tvrdí známý architekt

7.9.2011 MF Dnes: Kvůli územnímu plánu Ústí se zvedla vlna odporu, firma hrozí arbitráží

2.9.2011 Český rozhlas Sever: Tunely a mosty v územním plánu Ústí nad Labem získávají další odpůrce

5.8.2011 aktualne.cz: Politik ODS koupil louky, budou z nich stavební parcely

4.8.2011 MF Dnes: Odpůrci žádají veřejnou debatu o tunelech v Ústí

3.8.2011 Ústecký deník: Tunelová hádka ještě neskončila

30.7.2011 Ústecký deník: ODS dostala rozum, tunely v územním plánu nebudou!

30.7.2011 Ústecký deník: Kvapil: Tunely jsou zrůdnost a výmysl stavební lobby

29.7.2011 Český rozhlas Sever: Ústecká ODS ustupuje lidem, odmítá tunely v územním plánu

29.7.2011 Český rozhlas Sever: Reportáž ze setkání s občany v Olšinkách

1.7.2011 Ústecký deník: Pirátským dalekohledem: Loupežnická jeskyně

26.6.2011 Ústecký deník: U Jízdárny se bojovalo za budoucnost Ústí

25.6.2011 Ústecký deník: Ohlédnutí Janniho Vorlíčka: Loajalita je chvályhodná věc. O tom žádná...

24.6.2011 iDNES.cz: V Ústí nad Labem se hádají o tunely. Je to sci-fi, bouří se veřejnost

24.6.2011 Ústecký deník: Dopravní megaplán Ústí: dva mosty a tři tunely!

24.6.2011 Ústecký deník: Tunely ne, řekli zastupitelé

24.6.2011 Český rozhlas:  Ústí nemusí mít nový územní plán do konce roku, jak tvrdí vedení města

16.6.2011 ČT24: Ústecká radnice chce obchvat navzdory dom-obraně

16.6.2011 Ústecký deník: Ústečany rozhněvaly tunely (včetně fotogalerie)

8.11.2010 Ústecký deník: Podnikatel Oulický stavěl načerno a také radil městu s územním plánem

18.3.2010 Ústecký deník: Ústečané chtějí hlavně změnit parcelu na zastavitelnou

3.3.2010 Český rozhlas Sever: V Ústí nad Labem se veřejně projednával nový územní plán

 

 

Obchvatný systém (tzv. tunely)

V návrhu nového územního plánu města Ústí nad Labem je zanesen obchvatný „polookruh" o celkové délce 10,8 km, z čehož 7,9 km (73 %) je vedeno tunely, zbytek (2,9 km) po dvou nových mostech přes Labe, jednom přes kolejiště západního nádraží a dalších komunikacích. Pro (v evropském měřítku) relativně malé město jde o mimořádně silové řešení dosud prakticky neexistujících dopravních problémů se sporným efektem, neboť „výpočty" dokládající nutnost tohoto „skoroobchvatu" se vztahují k roku 2040 (viz Odůvodnění územního plánu, str. 146)! V případě těchto „výpočtů" nejde o prognózu či analýzu, ale o čirou fantazii, neboť při dnešní rychlosti vědeckotechnického vývoje znamená 30 let nepředstavitelně vzdálenou budoucnost - dokázal by si někdo v roce 1980 představit technický rozvoj a dopravní situaci města Ústí nad Labem roku 2010?

 

Trasa obchvatného systému (bližší informace k důsledkům návrhu po kliknutí na konkrétní lokality):

 1. Tunel pod Střížovickým vrchem (2,8 km): Bukov (okolí ulice Na Valech v blízkosti tzv. rondelu) - Předlice (Jateční ul.)

 2. Komunikace přes Předlice (2,0 km): Předlice (Jateční ul.) - most přes kolejiště západního nádraží a řeku Bílinu - dolní část Hostovické ul.

 3. Tunel pod Soudným vrchem (1,9 km): dolní část Hostovické ul. - Labské údolí (Pražská ul. pod zdymadly)

 4. Most přes Labe pod hradem Střekov (0,43 km): hrad Střekov

 5. Tunel pod Střekovem a Olšinkami (3,2 km): na Střekově přibližně pod ulicemi Karla IV. a Kojetická

 6. Most přes Labe z Olšinek do Krásného Března (0,43 km): Olšinky - Krásné Březno

 

Infografika Ústeckého deníku

Tunely_infografika_UD.jpg

OMEZENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV je hlavním důsledkem, který by padl na stovky majitelů nemovitostí s okamžikem schválení návrhu územního plánu. Jelikož je takřka celý koridor navrženého obchvatného systému (s výjimkou garáží na Střekově ) označen jako „veřejně prospěšná stavba", bude mít schválení návrhu územního plánu nedozírné následky pro všechny dotčené majitele nemovitostí, aniž by se vůbec kdy začalo stavět. Dojde totiž k omezení vlastnických práv v takovém rozsahu, jaký nemá v novodobých dějinách České republiky obdoby! Na tom vůbec nic nezmění ani ujišťování představitelů města, že se v nejbližších desetiletích stavba obchvatu nechystá.

Omezení vlastnických práv se podle návrhu nového územního plánu bude týkat cca 240 majitelů nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí, z nichž přibližně 10 % představují právnické osoby. Daleko nejvíce pozemků dotčených dle návrhu územního plánu na vlastnických právech však paradoxně patří statutárnímu městu Ústí nad Labem.

 

Co tedy bude znamenat již pouhé schválení územního plánu v navržené podobě?

 1. ZNEHODNOCENÍ CENY NEMOVITOSTÍ

 2. ŽÁDNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ

 3. NARUŠENÍ PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ

 4. NARUŠENÍ SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ

 5. VZNIK DALŠÍCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT

 6. OTEVŘENÍ DVEŘÍ SPEKULANTŮM

 

Co by znamenalo zprovoznění navrhovaného poloobchvatu?

 1. DEMOLICE: Stavba přinese největší zásah do sídelní struktury od konce 80. let 20. století, včetně blokových asanací.

 2. ENORMNÍ ZADLUŽENÍ MĚSTA: Plán je finančně nereálný, proto je lepší jej nekodifikovat.

 3. NEOVĚŘITELNOST SMYSLU: Smysl navržených dopravních novostaveb a jejich vhodnost a potřebnost nelze ověřit.

 4. ROZPOR SE ZADÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU: Dopravní prognóza je v rozporu se Zadáním územního plánu Ústí nad Labem.

 5. POCHYBNÝ SMYSL DOPRAVNÍCH STAVEB: Vhodnost a potřebnost navržených dopravních novostaveb je pochybná, existují alternativy.

 6. DLOUHODOBÉ ZAKONZERVOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU: Navržené plány budou brzdit rozvoj alternativních řešení a přístupů.

 7. KONTRAPRODUKTIVNOST: Vlivem dopravní indukce mohou být navržené dopravní novostavby kontraproduktivní.

 8. ZHORŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Stavba a provoz obchvatného systému povedou ke zhoršení životního prostředí.

 9. NEPŘESVĚDČIVOST A NEOVĚŘITELNOST SEA: SEA (= hodnocení vlivů koncepčních dokumentů a územních plánů na životní prostředí) je nepřesvědčivé a neověřitelné.

 10. ZNIČENÍ PAMÁTEK: Stavbou obchvatného systému dojde ke zničení četných památkářsky hodnotných objektů.


Související dokumenty

Zápis z jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 23. 6. 2011

Zápis z jednání Zastupitelstva města 28. 4. 2011, kde je řešen průběh pořizování Územního plánu

Návrh vyústění tunelu od Střížovického vrchu v lokalitě tzv. starého Bukova

Návrh nového Územního plánu města Ústí nad LabemDiskuze:

Územní plán a stavební úřad
Dobrý den.
To, že je územní plán v Ústí špatný výmysl jsme se přesvědčili s přítelem na vlastní kůži a o pletichaření také... Náš pozemek se nachází na úžasném místě pod útulkem vedle konvalinkového vrchu. Sousedíme se zahrádkáři a proto jsou pozemky určené pro využití ryze zahrádkářům i se st. omezeními.Kolem nás se vyskytují opuštěné zahrady, kde se shlukují lidi mimo zákon, bez peněz atd. Pozemkem sousedíme s vlastníkem rodinného domu. My bychom radi zahradní domek prestaveli na rodinny dům, ale nejde to, protože musíme čekat na změnu územního plánu. Dale sousedíme s pozemkem, který jsme využivali jako přijezdovou cestu. Bylo na nej ucineno vyberove rizeni a vyhral to pan, ktery se dusoval stavenim domu. Razem mel pozemek pro vyuziti zastaveni mnohem vesti plochy ale nestavi!!! Podle noveho zakona bychom meli mit prijezdovou cestu k domu.. To nikoho nezajima. Soused uz barak mel tak co by chtel vic. Tak mi pripada jednani mesta. Co bychom jeste chteli? My proste nikdy nezkolaudujeme dum ani nam nepovoli zmenu uzemniho planu, kvuli tomu, ze mesto nenahlizi na tradice, lidi, ale spekulanty! Ale ze se sem boji lidi chodit a tak krasne misto je rojem pro existence, ktere mestu nic neprinaseji, je kazdemu jedno..Kdyby nam dali povoleni, je to nase riziko, jestli tu bedeme bydlet, ale byl by kus obydleny slusnymi lidmi a mozna by to byl zacatek slusne ctvrti. Na druhou stranu jsme se setkali s bezvadným jednáním na stavebním úřadu. Zkoušeli všechno možné, ale prostě to nejde....:-(
Pavlína Kotalíková  |  4.1.2014  |  0:25:29  |  Odpovědět
Kdy konečně rozhodne ten soud ?
Kdy konečně rozhodne ten soud ?
p  |  27.7.2012  |  16:14:21  |  Odpovědět
RE: Kdy konečně rozhodne ten soud ?
únor, březen?
STOP Tunelům  |  11.2.2013  |  19:21:23  |  OdpovědětVáš příspěvek do diskuze

Autor: E-mail:
Titulek:
Příspěvek:
Opište kód:
  opište kontrolní kód


Nahoru


© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz